Na seminarium zorganizowanym przez Ambasadę Królestwa Norwegii oraz Norweską Federację Hodowców Bydła GENO przedstawiono zalety SpermVital- innowacji w dziedzinie inseminacji. SpermVital to nasienie unieruchamiane w naturalnych substancjach przed zamrożeniem. Z tak przygotowanego ejakulatu, po inseminacji następuje stopniowe, wydłużone w czasie, uwalnianie plemników do macicy. Zmniejsza to problemy z ustaleniem optymalnego terminu inseminacji, zwiększając jednocześnie szansę na zacielenie. Nasienie SpermVital dostępne jest obecnie tylko od buhajów rasy Norweskiej Czerwonej, jednak w przyszłości GENO planuje badania nad wdrożeniem technologii dla rasy HF. Dystrybucją SpermVital w Polsce zajmuje się Przedsiębiorstwo Handlowe Konrad.

Jak dotąd jedyne badania skuteczności SpermVital przeprowadzono na stadach krów w Niemczech i we Włoszech, gdzie technologia proponowana przez GENO spotkała się z pozytywnym przyjęciem producentów mleka. To innowacyjne rozwiązanie jest ciągle na etapie wdrażania, dlatego dalsze badania, na większej liczbie krów i w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, potrzebne są na określenie wpływu oraz przydatności SpermVital w rozrodzie bydła.