Badaniu zostaną poddane próbki mleka z wczesnej laktacji z wykorzystaniem spektroskopii w podczerwieni (MIR). Dzięki pobraniu próbek mleka we wczesnej laktacji możliwe zostanie zebranie informacji na temat stanu zdrowia krów pod względem chorób metabolicznych, które w rezultacie mogą prowadzić do rozwoju mastitis lub kulawizny – podaje portal Dairy Global.

W pierwszym okresie laktacji dochodzi do intensywnych zmian, m.in. we krwi podwyższony zostaje poziom nieestryfikowanych kwasów tłuszczowych (NEFA) i kwasu beta – hydroksymasłowego oraz ciał ketonowych, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu glukozy. Możliwe, że podobne zmiany zachodzą w mleku, co może przekładać się na zdrowotność i długowieczność krów mlecznych.

Projekt został zapoczątkowany w 2018 roku, praktyczna część badań została wykonana w holenderskim gospodarstwie badawczym Dairy Campus. Pobrano tam próbki mleka i krwi od 400 krów w 3 i 4 tygodniu od wycielenia. Zebrano również dane na temat produkcji mleka, chorób i płodności w stadzie. Analizą próbek zajęła się firma Delta Instruments, która określa profil MIR, natomiast próbki krwi pod kątem NEFA, BHB oraz glukozy bada Wageningen University & Research.

Celem projektu jest ustalenie czy profil MIR i skład mleka może stanowić odzwierciedlenie stanu zdrowia krowy w tym newralgicznym dla niej momencie. Byłaby to cenna informacja zwrotna dla rolnika, która pozwoliłaby na lepsze zarządzanie stadem. Prawdopodobnie wyniki badań zostaną opublikowane pod koniec 2019 roku.