Zdaniem dr. Pawła Górki z UR w Krakowie, odchów cieląt nie może ograniczać się wyłącznie do minimalizowania liczby upadków, gdyż już na tym etapie życia programowana jest długowieczność tych zwierząt.

Ogromne znaczenie dla przyszłego użytkowania krów ma poziom żywienia cieląt, jak również dbałość o utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia. Cielęta chorujące w okresie odchowu mogą w pierwszej laktacji odbiegać wydajnością od zwierząt zdrowych nawet o 200 – 1000 kg mleka.

Przywoływane przez wykładowcę wyniki badań wskazują, że każdy wzrost przyrostów masy ciała cieląt w okresie żywienia mlekiem lub preparatem mlekozastępczym o 1 g dziennie, powoduje zwiększenie wydajności mlecznej krów o ponad 4 kg mleka dziennie.

Jak podkreśla dr Górka, długość użytkowania krów zależy w dużym stopniu od ich zdrowia w pierwszych tygodniach życia. Tu decydującą rolę odgrywa żywienie pierwszym pokarmem, czyli siarą, która pozwala zbudować prawidłowo funkcjonujący system odpornościowy.

Okazuje się, że na przyszłą wydajność mleczną i długowieczność krów ma wpływ również stopień pobierania paszy starterowej. Ilość przyjmowanej paszy stałej, szczególnie w okresie okołoodsadzeniowym, ma decydujący wpływ na przyrosty masy ciała i zdrowotność cieląt po odsadzeniu.

Jak podaje specjalista, nawet krotność odpajania cieląt ma duży wpływ na okres użytkowania krów. Zwiększenie krotności odpajania z dwóch do trzech razy w ciągu dnia, powoduje zwiększenie przyrostów, jak również wyższe prawdopodobieństwo dożycia pierwszej laktacji.