W pierwszej kolejności do sprzedaży zostały wytypowane 4 stacje hodowli i unasienniania zwierząt w Tulcach, Łowiczu, Bydgoszczy i Krasnem. Do zakupu udziałów będą uprawnieni tylko rolnicy i pracownicy tych spółek. W ministerstwie skarbu państwa niedługo rozpocznie się wycena wartości stacji inseminacyjnych, a już w sierpniu w prasie powinny się ukazać zaproszenia do zakupu udziałów – tłumaczyła podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa wiceminister skarbu państwa Joanna Schmid.

Równolegle przebiega proces prywatyzacji rynku hurtowego w Broniszach. Ale tu zasady będą zupełnie inne. W pierwszej kolejności do zakupu akcji będzie uprawnionych 900 obecnych akcjonariuszy. Wybrany doradca prywatyzacyjnych wycenia obecnie majątek spółki oraz przygotowuje prospekt emisyjny. Po jego zaakceptowaniu przez Komisji Nadzoru Finansowego rozpocznie się sprzedaż w uwzględnieniem pierwszeństwa zakupu obecnych operatorów rynku.

Jeżeli nie będzie chętnych na akcji i udziały tych firm nie będzie prywatyzacji – deklarował wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak.

I jeszcze jedno. Resort rolnictwa zapowiedział, że nie przewiduje sprzedaży strategicznych spółek będących w gestii Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Elewarr-u.

Źródło: farmer.pl