Jeszcze w I półroczu br. dostawy surowca do mleczarni kształtowały się na poziomie o około 2 proc. niższym niż przed rokiem. W sierpniu nastąpiło jednak odwrócenie tych tendencji.

Według danych GUS w III kwartale br. mleczarnie skupiły o prawie 2 proc. więcej mleka wobec analogicznego okresu 2012 roku. W październiku br. przyrost sięgał już ponad 3 proc. w relacji rocznej a towarowa produkcja mleka wyniosła 792,7 mln litrów.

Łącznie od początku 2013 r. skupiono 8054,7 mln l mleka, tj. o zaledwie 0,3 proc. mniej niż w roku ubiegłym.

W samym roku kwotowym 2013/2014 dostawy mleka są już wyższe niż w poprzednim sezonie.

Według informacji ARR w okresie kwiecień - październik 2013 r. do podmiotów skupujących oddano około 5,9 mln t mleka (po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu), tj. o 0,16 proc. więcej w relacji rocznej.

Agencja ocenia, że stopień wykorzystania kwot indywidualnych przysługujących dostawcom hurtowym po 7 miesiącach roku kwotowego 2013/2014 wyniósł 61,15 proc., zaś szacunkowy stopień wykorzystania kwoty krajowej dostaw ukształtował się na poziomie 60,05 proc.

Analitycy twierdzą, że jeżeli utrzyma się dynamika wzrostu skupu notowana we wrześniu i październiku br., wówczas, pomimo że kwota w tym roku została zwiększona o 1 proc., istnieje duże prawdopodobieństwo jej ponownego przekroczenia.