Dobrostan krów mlecznych zgodnie z Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 można realizować poprzez wypas oraz zwiększoną powierzchnię bytową.

Dobrostan krów mlecznych – dwie opcje podstawowe

Wypas wymaga zapewnienia krowom co najmniej 120 dni wypasu w sezonie wegetacyjnych, bez uwięzi, przez minimum 6 godzin dziennie.

Z kolei opcja zwiększonej powierzchni bytowej wymaga zapewnienia krowom utrzymywanym grupowo bez uwięzi wolnostanowiskowo zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej w pomieszczeniach/budynkach.

Dobrostan krów mlecznych – wymagane powierzchnie

Przy zwiększonej powierzchni bytowej krów mlecznych należy zapewnić im co najmniej:

 1. W systemie wolnostanowiskowym z wydzielonymi legowiskami: legowiska zgodne z obowiązującymi przepisami tj. o długości min. 2,1m oraz szerokości min. 1,1m, oraz powierzchnię odpasowo-ruchową wynoszącą co najmniej 4m2 (przy powierzchni bytowej zwiększonej o co najmniej 20 proc.) albo 5m2 (przy opcji ze zwiększeniem powierzchni o co najmniej 50 proc.),
 2. W systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce: powierzchnię wynoszącą w przeliczeniu na jedną sztukę 5,4 m2 (przy zwiększeniu o 20 proc.) albo 6,8 m2 (przy zwiększeniu o 50 proc.).

Dobrostan krów mlecznych – ściółka, wybieg, odsadzenie

Ponadto liczbę punktów można będzie zwiększyć dzięki stosowaniu dodatkowych praktyk. Jednak są one możliwe w przypadku zapewnienia krowom mlecznym zwiększonej o co najmniej 20 proc. lub o co najmniej 50 proc. powierzchni bytowej.

 • ściółka – zapewnienie utrzymania na ściółce ze słomy lub podobnego materiału lub wydzielenie części ze ściółką ze słomy lub podobnego materiału o powierzchni pozwalającej na jednoczesny odpoczynek krów;
 • wybieg – zapewnienie wybiegu przez co najmniej 4 godz. dziennie przez cały rok;
 • odsadzanie cieląt – cielęta odsadza się nie wcześniej niż w 5. dniu od dnia ich urodzenia.

Dobrostan krów mlecznych – system punktowy

Wysokość płatności dobrostanowej będzie wynikała z wprowadzonego systemu punktowego. 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR.

Punkty dobrostanowe przyznawane są według poniższego schematu.

 • Zwiększenie powierzchni bytowej o 20 proc. – 6,9 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Zwiększenie powierzchni bytowej o 50 proc. – 10 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Późniejsze odsadzanie młodych – 1,7 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Ściółka – 1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Wybieg – 2 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)
 • Wypas – 3,1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1)

Dobrostan krów mlecznych – do 150 DJP

Płatności w obrębie danej grupy technologicznej są przyznawane z zastosowaniem progów degresywności (nie dotyczy to płatności do zwierząt utrzymywanych w systemie rolnictwa ekologicznego, jeżeli rolnik ubiega się o te płatności na uproszczonych zasadach):

 • do 100 DJP – 100 proc.
 • powyżej 100 DJP do 150 DJP – 75 proc.
 • powyżej 150 DJP – brak płatności

Płatności na sztukę zwierzęcia mogą być dodatkowo powiększone o koszty transakcyjne, które stanowią częściową rekompensatę z tytułu sporządzenia planu poprawy dobrostanu zwierząt lub pomniejszone ze względu na degresywność płatności.