Jak poinformowała nas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku istnienia płatności złożono już ponad 142 tys., wniosków o przyznanie płatności dobrostanowej (kampanie 2020, 2021 i 2022).

Kampania 2021 - zakończono wydawanie decyzji

Decyzje w sprawie przyznania płatności dobrostanowej wydawane są do dnia 1 czerwca roku następującego po roku złożenia wniosku, w związku z czym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niedawno zakończyła wydawanie decyzji w sprawie kampanii 2021.

Największym zainteresowaniem cieszyły się warianty dotyczące dobrostanu bydła (45 031 wniosków), na drugim uplasowały się warianty dotyczące trzody (2 529 wniosków), zaś na najmniej wniosków złożono w przypadku owiec (1 187 wniosków).  

Kwota przyznanych płatności osiągnęła 306 525 510 zł, z czego aż 96,54 proc. zostało przyznanych w ramach dobrostanu bydła.

Dobrostan bydła – pakiet o największym odsetku decyzji z przyznaniem płatności

Największa różnica pomiędzy liczbą skutecznie złożonych wniosków a liczbą wydanych decyzji z przyznaniem płatności dotyczyła dobrostanu świń.

W kampanii 2021 złożono 48 320 wniosków, z kolei liczba wydanych decyzji z przyznaniem płatności wyniosła 45 693. Największa różnica pomiędzy liczbą skutecznie złożonych wniosków a liczbą wydanych decyzji z przyznaniem płatności dotyczyła dobrostanu świń (18,03 proc.). Znacznie mniejsza była ona w przypadku dobrostanu owiec (7,50 proc.), zaś najmniejsza w pakiecie dotyczącym bydła (2,82 proc.).

Kampania 2022 – liczba wniosków w poszczególnych wariantach

W kampanii 2022 liczba skutecznie złożonych wniosków wyniosła 49 292.

Liczba spraw w podziale na pakiety i warianty wynosiła łącznie:

  • Pakiet 1. Dobrostan świń – 2 078
  • Wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – 2 025
  • Wariantu 1.1 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1 730
  • Pakiet 2. Dobrostan krów – 45 980
  • Wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas – 37 894
  • Wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – 4 412
  • Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek – 5 536
  • Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1 400

Dobrostan bydła – z roku na rok coraz więcej wniosków

Z powyższych danych wynika, że największym zainteresowaniem, podobnie jak w poprzednich kampaniach, cieszył się wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas. Warto dodać, że pakietu tego dotyczył największy wzrost zainteresowania pomiędzy kampaniami 2021 i 2022 (o 605 spraw więcej).

Drugi pod względem zainteresowania wśród hodowców był wariant 2.3 Dobrostan krów mamek. Zaś na trzecim miejscu uplasował się wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. W przypadku tych wariantów odnotowano podobny wzrost zainteresowania pomiędzy kampaniami 2021 i 2022 (wariant 2.2 - wzrost o 292 wnioski, wariant 2.3 - wzrost o 263 wnioski).

Dobrostan zwierząt kampania 2021, dane ARiMR
Dobrostan zwierząt kampania 2021, dane ARiMR

Spada zainteresowanie płatnością dobrostanową w przypadku trzody

Warianty dotyczące dobrostanu trzody wybudziły zdecydowanie mniejsze interesowanie, a liczba spraw w kampanii 2022 była niższa niż w poprzedniej (o 451 wniosków).

Przez pierwsze dwa lata funkcjonowania płatności dobrostanowej liczba wniosków w przypadku dobrostanu trzody była zbliżona (odnotowano nieznaczny wzrost). Tym razem jednak w obydwu wariantach liczba skutecznie złożonych wniosków była niższa niż przed rokiem (wariant 1,1 – spadek o 473 wnioski, wariant 1.2 – spadek 404 wnioski).

Dobrostan zwierząt kampania 2022, liczba skutecznie złożonych wniosków, dane ARiMR
Dobrostan zwierząt kampania 2022, liczba skutecznie złożonych wniosków, dane ARiMR