Płatność dobrostanowa od początku wzbudzała duże zainteresowanie wśród rolników. Jak poinformowała nas Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od początku istnienia programu rozpatrzono 93 376 wniosków (kampanie 2020 i 2021) oraz wydano 80 089 decyzji z przyznaną płatnością. Kwota z wydanych decyzji to 526 375 835,18 zł.

Liczba spraw w podziale na pakiety i warianty wynosiła łącznie:

• Wariant 1.1 Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach – 4 955

• Wariantu 1.1 Dobrostan tuczników – zwiększona powierzchnia w budynkach – 4 236

• Wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas – 72 182

•Wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach – 7 789

• Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek – 9 983

• Wariant 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach – 1 190 (wyłącznie kampania 2021)

Z powyższych danych wynika, że największym zainteresowaniem cieszył się wariant 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas, zarówno w ujęciu łącznym, jak i w poszczególnych kampaniach. Warto dodać, że pakietu tego dotyczył największy wzrost zainteresowania pomiędzy kampaniami (o 2 438 spraw więcej).

Drugi pod względem zainteresowania wśród hodowców był wariant 2.3 Dobrostan krów mamek. Wariant ten zajął drugie miejsce również pod względem wzrostu zainteresowania w kolejnej kampanii (o 585 spraw więcej).

Trzecim zaś był wariant 2.2 Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo – zwiększona powierzchnia w budynkach. Zainteresowanie w kolejnych kampaniach wzrosło o 457 spraw.

Warianty dotyczące dobrostanu trzody wybudziły zdecydowanie mniejsze interesowanie, a liczba spraw w poszczególnych kampaniach była stosunkowo zbliżona (wzrost o 55 i 36 spraw).

Płatność dobrostanowa - liczba spraw w poszczególnych wariantach. Kampanie 2020 i 2021. Źródło: ARiMR
Płatność dobrostanowa - liczba spraw w poszczególnych wariantach. Kampanie 2020 i 2021. Źródło: ARiMR

Płatność dobrostanowa - liczba wydanych decyzji i kwota przyznanych płatności. Źródło: ARiMR
Płatność dobrostanowa - liczba wydanych decyzji i kwota przyznanych płatności. Źródło: ARiMR

Jak podkreśla ARiMR, w przypadku kampanii 2021 Agencja ma czas na wydanie decyzji do 1 czerwca 2022 r.

Natomiast jeśli chodzi o dane dotyczące kampanii 2022, w związku z tym, że rolnicy są w trakcie ubiegania się o te płatności, obecnie ARiMR może podać jedynie liczbę złożonych dotychczas wniosków, których (według stanu na 4 kwietnia 2022 r.) jest ok. 3 tys.