Emisja metanu będąca elementem fizjologii przeżuwaczy prowokuje wiele dyskusji skupiających się na udziale krów w globalnym ociepleniu. Organizacje działające na rzecz klimatu podkreślają szkodliwość tego gazu cieplarnianego i nakłaniają do zmniejszenia spożycia mleka i mięsa „dla dobra planety”. Kwestia ta jest znacznie bardziej skomplikowana, szacunki bardzo rozbieżne, a zdaniem dużej grupy naukowców obarczanie bydła za zmiany klimatyczne jest nieuzasadnione. Jednak faktem jest, że ograniczenie produkcji metanu przez bydło może być korzystne dla hodowców, ponieważ pochłania ona nawet do 12 proc. energii z pobranej paszy, obniżając efektywność produkcji. W związku z tym warto śledzić wyniki badań np. w zakresie dodatków paszowych ograniczających produkcję metanu.

Ograniczenie produkcji metanu o ponad 80 proc.

W tym miesiącu opublikowana została praca badawcza zespołu naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz australijskiego Uniwersytetu Jamesa Cooka, zgodnie z którą suplementacja krasnorostami (Asparagopsis taxiformis) zmniejsza produkcję metanu o ponad 80 proc.

Badacze podzielili 21 młodych buhajów, mieszańców ras Angus i Hereford, na trzy grupy. Pierwsza otrzymywała paszę z dodatkiem suszonych krasnorostów A. taxiformis w ilości 0,25 proc. masy dawki, w drugiej grupie dodatek wynosił 0,5 proc., zaś trzecia stanowiła grupę kontrolną. Eksperyment trwał 21 tygodni.

Intensywność produkcji metanu (g/kg przyrostu masy ciała) zmniejszyła się o 67,5 proc. przy niższej dawce wodorostów oraz o 82,6 proc. przy wyższej. Pobranie paszy również uległo spadkowi, odpowiednio o 8 proc. i 14 proc., jednak efektywność wykorzystania paszy wzrosła o 7 proc. i 14 proc. odpowiednio w pierwszej i drugiej grupie. Pomiędzy grupami nie stwierdzono istotnych różnic pod względem końcowej masy ciała i masą tuszy, jakością ani smakiem pozyskanego mięsa.

Niższe koszty na kilogram przyrostu

Warto wspomnieć o różnicach w koszcie uzyskania 1 kg przyrostu. W grupie z niższym dodatkiem krasnorostów był on niższy o 0,18 USD / kg, zaś przy wyższej suplementacji oszczędność wynosiła 0,37 USD / kg. Jak podają autorzy pracy, przy opasie 1000 sztuk bydła, dodatek A. taxiformis może obniżyć koszty żywienia od 40 320 do 87 320 USD w zależności od wielkości dawki.

–  Mamy teraz solidne dowody na to, że wodorosty w diecie bydła skutecznie redukują emisję gazów cieplarnianych, a ich skuteczność nie zmniejsza się z upływem czasu – powiedział Ermias Kebreab, członek zespołu badawczego.

Dwa lata temu oddzielne badanie przeprowadzone przez członków zespołu wykazały, że suplementacja wodorostów zmniejsza emisję metanu również u krów mlecznych, nie wpływając przy tym na smak mleka.

Według naukowców kolejnym wyzwaniem będzie znalezienie dla hodowców wystarczającej ilości Asparagopsis taxiformis, ponieważ obecnie brakuje jego obfitych zasobów, które mogłyby być łatwo wykorzystane w gospodarstwach.