Prawidłowo wykształcone wymię, bez wyraźnych wad, ma ogromny wpływ na ilość produkowanego mleka przez krowę. Ułatwia dój, zwiększa jego sprawność (skracając czas trwania doju) oraz ogranicza ryzyko wytępienia schorzeń wymienia.

Przykładem nieprawidłowości w budowie wymienia są dodatkowe strzyki, tzw. przystrzyki, wśród których rozróżniamy drożne i niedrożne. Zdecydowanie poważniejsze skutki niesie za sobą obecność dodatkowych drożnych przystrzyków. Uważa się, że występowanie ich zwiększa ryzyko zapalenia wymienia u krów, ponieważ posiadają otwarte kanały strzykowe.

Z punktu widzenia dojarza, bardzo ważne jest także położenie strzyków dodatkowych. Ze względów praktycznych, przystrzyki zlokalizowane blisko strzyków prawidłowych znacząco utrudniają dój mechaniczny.

Ze względu na konsekwencje jakie mogą powodować dodatkowe strzyki drożne, należy je usuwać. Jest to wskazane, ponieważ stanowią one potencjalne miejsce przenikania drobnoustrojów ze środowiska zewnętrznego do wnętrza wymienia, powodując infekcje, a w konsekwencji stany zapalne.

Chirurgiczny zabieg amputacji dodatkowego strzyku powinien dokonać lekarz weterynarii w pierwszym dniu po urodzeniu cieliczki. Chirurgiczne ucięcie strzyku za pomocą specjalnych nożyc jest prostą i bezpieczną metodą likwidacji przystrzyków. Po zabiegu należy dokonać dezynfekcji. Zabieg usunięcia strzyku w dorosłych osobników jest trudniejszy i wymaga dużej precyzji.

Należy jednak pamiętać, że obecność dodatkowych strzyków nie zawsze musi powodować negatywne skutki. Zdarza się, że występowanie dodatkowego strzyku nie stwarza żadnych problemów – zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z przystrzykami niedrożnymi.