Informacje na temat przyszłych płatności związanych z produkcją przekazał Małopolskiej Izbie Rolniczej resort rolnictwa, w odpowiedzi na postulaty dotyczące zmniejszenia limitów w zakresie płatności wsparcia do krów po 2020 r.

Ograniczenie liczby sztuk wynikało z przeprowadzonych przez MRiRW analiz, które wykazały, że mimo ogólnego wzrostu pogłowia w całym sektorze krów, to właśnie w stadach liczących do 20 szt. utrzymywała się tendencja spadkowa. Grupa ta została więc zdefiniowana jako ta część sektora, która doświadcza trudności, dlatego limit liczby zwierząt ustalono na takim poziomie. Celem tego działania miało być ukierunkowanie wsparcia wyłącznie do tych gospodarstw, w których ryzyko zaniechania lub spadku produkcji jest największe.

W kwestii płatności do krów po roku 2020, KRIR przekazuje, że przepisy projektowanego rozporządzenia w sprawie WPR po 2020 r. przewidują możliwość ustanowienia wsparcia dochodów związanego z wielkością produkcji w sektorach rolnictwa istotnych ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Rozporządzeniem objęte są m.in. wołowina i cielęcina oraz mleko i przetwory mleczne.

Według danych resortu rolnictwa obecny kształt projektu przewiduje dla Polski wsparcie związane z produkcją do 10 proc. rocznego pułapu krajowego. Istnieje możliwość zwiększenia tego pułapu do maksymalnie do 12 proc. w przypadku zwiększenia wsparcia upraw roślin wysokobiałkowych. Minister rolnictwa postuluje o zwiększenie dopuszczalnego odsetka koperty krajowej na wsparcie związane z produkcją co najmniej do 15 proc.