Wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania można będzie składać od jutra, jednak jak podkreśliła Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby mleka, w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych, dokumenty, wnioski i informacje z zakresu składania wniosków potrzebne są już teraz.

– Jutro rusza mechanizm prywatnego przechowywania masła, mleka w proszku i sera. Branża jest na to gotowa, ale niegotowa jest administracja. Panie Ministrze, apeluję żeby już teraz udostępnić nam dokumenty, żeby udostępnić nam wnioski, żebyśmy wiedzieli w jaki sposób i gdzie mamy składać te dokumenty. Obawiam się, że w ciągu tych najbliższych dwóch dnia cała pula przeznaczona na ten mechanizm zostanie wyczerpana. My jako Polacy, jako polskie spółdzielnie, polskie zakłady mleczarskie, musimy też z tego skorzystać, w związku z tym proszę o jak najszybsze udostępnienie nam tych dokumentów i dedykowanie osób do wsparcia przy przygotowywaniu tych wniosków – mówi Maliszewska.

Pakiet legislacyjny przyjęty przez Komisje Europejską, dotyczący działań na rynkach rolnych w odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią COVID-19, obejmuje m.in. dopłaty do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła oraz niektórych serów.

W przypadku OMP musi być ono solidnej i właściwej jakości handlowej oraz pochodzić z Unii. Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie OMP wprowadzonego do przechowywania przed ich złożeniem, a minimalna ilość objęta wnioskiem to 10 ton. Okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 90 do 180 dni. Stawka dopłaty na okres przechowywania to:

·       5,11 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

·       0,13 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

Wymóg solidnej i właściwej jakości handlowej oraz pochodzenia z Unii dotyczy również masła. Podobnie jak fakt, że wnioski mogą dotyczyć wyłącznie masła wprowadzonego do przechowywania przed ich złożeniem. Wielkość minimalna ilości masła objętej wnioskiem to 10 ton, a okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 90 do 180 dni. Stawka dopłaty na okres przechowywania to:

·       9,83 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

·       0,43 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.

W przypadku serów poza jakością handlową i pochodzeniem z Unii, wymagane jest aby w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy o przechowywanie, ser miał minimalny wiek, który odpowiada, w przypadku serów z chronioną nazwą pochodzenia lub chronionym oznaczeniem geograficznym na mocy rozporządzenia (UE) nr 1151/2012, okresowi dojrzewania określonemu w specyfikacji produktu oraz w przypadku innych serów normalnemu okresowi dojrzewania określonemu przez państwa członkowskie.

Łącznie dopłatą do prywatnego przechowywania jest objętych 100 tys. ton sera, z czego limit
dla Polski wynosi 8 277 ton.

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie sera umieszczonego w przechowywaniu przed ich złożeniem, a minimalna ilość sera objęta wnioskiem: 0,5 tony. Okres przechowywania objęty dopłatą wynosi od 60 dni do 180 dni. Stawka dopłaty na okres przechowywania to:

·       15,57 euro/tonę w odniesieniu do stałych kosztów przechowywania,

·        0,40 euro/tonę za dzień w odniesieniu do przechowywania objętego umową.