Na chwilę obecną w ramach systemu wsparcia bezpośredniego stosowane są dwie płatności związane z produkcją w sektorze bydła: płatność do bydła i płatność do krów. Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Występuje tu jednak ograniczenie ilościowe, gdyż płatność przyznawana jest do grupy zwierząt nie większej niż 20 sztuk. Stawka tej płatności za 2017 r. wyniosła 291,03 zł/szt.

Natomiast płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku powyżej 24 miesięcy. Tutaj również ograniczenie ilościowe wynosi 20 sztuk. Stawka tej płatności za 2017 r. wyniosła 371,46 zł/szt.

W 2017 r. nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania płatności do bydła i płatności do krów, które polegały na obniżeniu limitów ilościowych sztuk zwierząt w gospodarstwie, które mogą zostać objęte daną płatnością z 30 do 20 szt.

Podlaska Izba Rolnicza wystąpiła z inicjatywą, aby rozszerzyć płatności do bydła, tak aby obejmowały wszystkie sztuki utrzymywane w gospodarstwie.

- Naszym zamiarem w tej inicjatywie było zwiększenie rentowności produkcji poprzez rekompensatę wysokich kosztów produkcji – mówi Grzegorz Leszczyński, prezes zarządu Podlaskie Izby Rolniczej.

Resort rolnictwa jednak sceptycznie podszedł do tej inicjatywy, informując jednocześnie, że mimo obniżenia limitów ilościowych, na finansowanie płatności do bydła i płatności do krów nadal przeznaczane są tej samej wysokości kwoty (łącznie ok. 327 mln euro/rok).

Ministerstwo tłumaczy, że dzięki obecnej formie wsparcia grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby zwierząt, otrzymuje wyższy poziom wsparcia w przeliczeniu na sztukę zwierzęcia.

Według stanowiska resortu rolnictwa, wprowadzone zmiany powodują lepsze ukierunkowanie pomocy na tę cześć sektora, której sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza i w której występuje szczególne zagrożenie spadku produkcji. Resort podkreśla również, że płatności te nie mogą stymulować wzrostu produkcji rolnej, a jedynie przeciwdziałać tendencjom spadkowym.