- Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt rozporządzenia, który zakłada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, w tym pomocy dla producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. O tym fakcie poinformował Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa podczas XXIV Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, podaje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Skąd pieniądze na refundację?

Na podstawie rozporządzenia 2016/1613 Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim pomoc Unii w kwocie 350 mln euro, w tym Polsce kwotę 22 670 129 euro (tj. 98 689 872,6 zł po zastosowaniu kursu wymiany z dnia 31 sierpnia 2016 r. 4,3533 zł/euro na podstawie art. 1 ust. 2 rozporządzenia 2016/1613 w związku z art. 40 rozporządzenia Komisji nr 907/20141).

Jak dotąd w ramach pakietu pomocy wprowadzono refundację części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w ramach użytkowania mięsnego, mających powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 36 miesięcy lub buhaja czystorasowego rasy mięsnej lub ras dwukierunkowych w wieku przekraczającym 13 miesięcy.

- Z informacji ARR wynika, że o pomoc na zakup jałówek i buhaja ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22 708 685 zł, zawnioskowano o udzielenie pomocy tylko w kwocie 4 975 500 zł, co stanowi 22% wysokości pomocy. Pieniądze na ten cel nie zostały w pełni wydane, dlatego teraz resort rolnictwa chce je przeznaczyć dla producentów mleka, podaje Federacja.

Wysokość refundacji

Pomoc ma być udzielana w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek objętych pomocą w kwocie zależnej od wieku zwierzęcia:

1000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 6 miesięcy;

1500 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy;

2000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 12 miesięcy i nie więcej niż 18 miesiące;

3000 zł – do jałówki hodowlanej rasy mlecznej, mającej w dniu zakupu powyżej 18 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące

Kwota pomocy nie może być wyższa niż cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze albo fakturze VAT RR albo cena zakupu zwierzęcia wskazana na fakturze, rachunku lub w umowie sprzedaży potwierdzającej jego zakup – w przypadku dokonywania sprzedaży między rolnikami ryczałtowymi, czytamy w projekcie rozporządzenia.