Branża rolno-spożywcza jest zaniepokojona doniesieniami o planach ograniczeń w dostawach gazu i energii elektrycznej.

W zeszłym tygodniu przedstawiciele piętnastu organizacji sektorowych i branżowych produkcji i przetwórstwa żywności podpisało apel w sprawie zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, gazu, węgla – niezbędnych do produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Zwrócono się do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, o pilne podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych.

„W imieniu organizacji sektora produkcji i przetwórstwa żywności zwracamy się z apelem do Pana Premiera o pilne podjęcie działań mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom, przetwórcom żywności i dystrybutorom żywności dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji, magazynowania i dystrybucji żywności i pasz” – czytamy w apelu.

Jak podkreśliły organizacje sektora rolno-spożywczego, niestabilna sytuacja gospodarcza i polityczna wymaga podejmowania niestandardowych działań w wielu obszarach, jednak najważniejszym zadaniem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, i to w wielu wymiarach, a jednym z nim jest bez wątpienia bezpieczeństwo żywnościowe.

„Polska jako jeden z największych producentów żywności w UE jest nie tylko samowystarczalna pod tym względem, ale gwarantuje dostawy żywności do innych państw członkowskich. Jednak utrzymanie tej roli i pozycji wymaga zagwarantowania ciągłości produkcji, a to z kolei związane jest z zapewnieniem dostaw nośników energii podmiotom zajmujących się produkcją i dystrybucją żywności oraz pasz” – wskazały organizacje.

„W ostatnich miesiącach prowadzimy dialog z przedstawicielami rządu w tej sprawie, wskazując, iż przyjęte w 2021 rozporządzenia, regulujące wdrażanie ograniczeń w dostawach energii elektrycznej oraz poborze gazu ziemnego, oznaczają de facto wstrzymanie produkcji żywności” – tłumaczyły organizacje.

Zaproponowane rozwiązania przewidują co prawda zapewnienie minimalnego poboru mocy, ale poziom tej gwarancji uniemożliwia utrzymanie ciągłości funkcjonowania zakładów, jak wskazały organizacje dodając, że to z kolei, oprócz wskazywanego już zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego państwa, może zdestabilizować rynek rolny, znacząco pogarszając sytuację ekonomiczną gospodarstw rolnych.

W apelu zwrócono uwagę na konieczność pilnego zakończenia prac i wdrożenia postulowanych zmian, jeszcze przed sezonem jesienno-zimowym.

Podkreślono również, że dostęp do energii elektrycznej, gazu ziemnego i węgla jest kluczowy na wielu etapach produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz produkcji żywności, realizowanych zgodnie z wymogami prawa krajowego i unijnego, gwarantując polskim konsumentom nieprzerwany dostęp do bezpiecznej i jakościowej żywności.

„Potencjalne ograniczenia w dostępie do żywności mogą być powodem paniki i niepokojów społecznych oraz pogłębić destabilizację państwa i gospodarki w przypadku wystąpienia przerw w dostawach ww. nośników energii” – zaznaczyły organizacje.

Zwróciły również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku żywności, długotrwałe przerwy w dostawie prądu i gazu mogą generować zagrożenia sanitarne, związane z psuciem się dużych partii żywności oraz brakiem możliwości zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu oraz odpowiednich warunków uboju zwierząt dostarczonych do ubojni. Z kolei w branży owocowo-warzywnej oraz przetwórstwie ryb w szczycie sezonu, zakłócenia w dostawie prądu będą skutkować całkowitym zniszczeniem surowca, który nieprzerobiony w odpowiednim czasie bezpowrotnie się zepsuje, ze stratą dla wiele setek tysięcy małych producentów, którzy dominują w tym sektorze.

Branża rolno-spożywcza już od kilku lat wskazuje, że niezakłócona produkcja żywności stanowi istotny element bezpieczeństwa państwa i musi podlegać ochronie w przypadkach wystąpienia ograniczeń w dostawach energii elektrycznej, gazu i węgla.

„Naszym podstawowym postulatem jest uwzględnienie wszystkich obiektów produkcyjnych przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w grupie obiektów, które powinny być chronione przed ograniczeniami w dostawach nośników energii między innymi poprzez zapewnienie minimalnej mocy poboru na poziomie nie niższym niż 80 proc. wartości mocy zamówionej” – wskazały organizacje.

Organizacje, których przedstawiciele podpisali apel to:

 • Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich
 • Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy
 • Związek Polskie Mięso
 • Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 • Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 • Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
 • Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
 • Związek Polskich Producentów Mleka
 • Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 • Polska Izba Mleka
 • Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie
 • Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich
 • Izba Zbożowo Paszowa
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowa Izba Gospodarcza