Jak informowaliśmy niedawno, w ostatnich tygodniach zaobserwowaliśmy bardzo znaczący spadek cen skupu żywca wołowego. Sytuacja gospodarstw wyspecjalizowanych w tej gałęzi produkcji stała się tym samym bardzo trudna. W chwili obecnej trudno mówić o jakiejkolwiek opłacalności produkcji.  

>>> Czytaj więcej: Dramat w cennikach bydła - buhaj tańszy od tucznika

Oznaki dekoniunktury dało się zaobserwować już od początku roku, jednak w ostatnich tygodniach nastąpiły szczególnie dotkliwe obniżki:

- Trend spadkowy na rynku mięsa wołowego obserwowany jest od początku roku na rynku unijnym. Obniżka cen nastąpiła we wszystkich grupach technologicznych bydła. Była jednak stopniowa, a ceny pozostawały relatywnie wysoko. Podobnie było w Polsce. Wprawdzie w naszym kraju pojawiły się gwałtowne wahania pod wpływem reportażu telewizyjnego, ukazującego nieprawidłowości w jednej z małych ubojni, jednak wpływ tej afery był krótkotrwały, a ceny szybko wzrosły. Na przełomie czerwca i lipca na rynku krajowym nastąpił jednak istotny spadek cen. Średnia cena skupu żywca wołowego spadła w tym czasie poniżej 6 zł za kilogram, co było poziomem nienotowanym od połowy roku 2016. Pierwszy tydzień lipca przyniósł kolejny spadek, do średniego poziomu 5,73 zł/kg (dane MRiRW), tj. o 14% poniżej analogicznego tygodnia roku 2018 – mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk rynku rolno – spożywczego w Santander Bank Polska.

Jak podkreśla, w chwili obecnej trudno jednoznacznie wskazać przyczyny załamania rynku, jednak prawdopodobnie wynikają one z czynników zewnętrznych:

- Biorąc pod uwagę strukturę sprzedaży polskiej wołowiny, ostatnie spadki cen to prawdopodobnie wynik pewnych zawirowań w sprzedaży zagranicznej. Krajowy sektor mięsa wołowego jest bowiem bardzo wrażliwy na zamówienia z innych rynków. Polskiej branży, w tym obszarze,  nie pomaga ograniczenie sprzedaży do Turcji, która była jednym z ważniejszych odbiorców wołowiny z Polski w 2018 r. , a Polska była z kolei największym unijnym dostawca mięsa wołowego do Turcji. To odbiło się na wynikach sprzedaży zagranicznej. Po czterech miesiącach 2019 r. łączny eksport nieprzetworzonego mięsa wołowego z Polski był niższy o 13% w relacji rocznej - dodaje analityk.