Głównym celem realizacji operacji realizowanej w ramach działania M16 „Współpraca” objętego PROW 2014-2020, jest poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk przez usprawnienie procesów decyzyjnych w chowie bydła. Celem szczegółowym operacji jest zastosowanie innowacyjnych technologii szacowania i monitoringu plonu z wykorzystaniem dronów oraz przygotowanie aplikacji komputerowej.

Zakres prowadzonych badań oprócz obserwacji i pomiarów z wykorzystaniem urządzeń teledetekcyjnych obejmuje również badania tradycyjne z wykorzystaniem Herbometru i ramki. Wyniki porównawcze badań posłużą do wyliczenia matematycznej zależności miedzy plonem rzeczywistym a wynikami pomiarów z użyciem urządzeń teledetekcyjnych i będą gromadzone na serwerze. Rezultatem realizacji operacji będzie precyzyjna organizacja wypasów.

W skład Grupy Operacyjnej LODRON wchodzą: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Lider, partnerzy: F.H.U (ACTRA) Aleksander Muskus, Leżajsk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy W Puławach. O projekcie opowiada Marek Siuciak, broker innowacji z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.