Naukowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykazali istotny wpływ obecności drożdży piwnych w diecie krów na wydajność mleczną.

Badaniem objęto 24 krowy w gospodarstwie rodzinnym w województwie mazowieckim w okresie letnim i zimowym. Krowom podawano drożdże w ilości 100g/sztukę. W czasie trwania badań zanotowano istotny wzrost wydajności mlecznej (ok. 5 kg w okresie letnim).

Dużą zaletą był również spadek liczby komórek somatycznych. Obecność drożdży nie wpłynęła istotnie na procentowy udział tłuszczu, laktozy i białka w mleku.

Dodatek drożdży stymuluje pobieranie paszy oraz wpływa na metabolizm żwacza poprzez zmniejszenie ilości kwasu mlekowego, podwyższenie wartości pH oraz poprawę trawienia celulozy.

Drożdże piwne Saccharomyces cerevisiae są bogatym źródłem białka ogólnego (35-65 proc.), zawierającego duże ilości aminokwasów takich jak lizyna czy treonina. Ponadto ze względu na zawartość skrobi, tłuszczu i włókna oraz wysoką strawność (ok. 90 proc.) wykazują wysoką zawartość energii metabolicznej (11-25MJ/kg).