Ostatnia aukcja produktów mleczarskich na giełdzie GDT z 7 grudnia br. zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 1,4 proc. Była to czwarta z kolei aukcja, podczas której odnotowano wzrost notowań.

Global Dairy Trade - jakie są notowania?

Podwyżka ogólnego indeksu cenowego wpłynęła jednostronnie na wzrost notowań we wszystkich dostępnych kategoriach produktów mleczarskich. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku masła (+ 4,6 proc.).

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 31 092 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o niemal 700 ton wyższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 3 proc.,
• Masło – wzrost o 4,6 proc.,
• Maślanka w proszku – wzrost o 2,9 proc.,
• Ser Cheddar – wzrost o 1 proc.,
• Laktoza – wzrost o 3,5 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 1,3 proc.,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 0,6 proc.

Wzrost notowań odnotowywany jest w ostatnich miesiącach zarówno w przypadku przetworów mlecznych, jak również w skupie mleka surowego. Wieloźródłowe prognozy wskazują, że koniunktura w sektorze powinna się utrzymać w dłuższej perspektywie, co będzie dodatkowo wspierać trend wzrostowy obserwowany na rynku mleka.