W tym rozwiązaniu wykorzystywany jest efekt synergii naturalnych, działających prozdrowotnie związków zawartych w mieszankach paszowych: „Delicja” i „Finezja”.

Mieszanki te mają różne cele do wypełnienia: zadaniem „Delicji” jest przygotowanie krów do porodu, zdrowej laktacji i powtórnej ciąży. Podawanie jej krowom i jałówkom cielnym należy rozpocząć na trzy tygodnie przed wycieleniem. Pasza ta zawiera środki glukoplastyczne, których pobranie chroni krowy przed ketozą i poprawia ich apetyt. Dodatkowo wprowadza do żywienia wysoką dawkę β-karotenu, który poprawia działanie odpornościowe siary i podnosi poziom we krwi hormonu ciążowego (progesteronu), co wspomaga rozród krów.

Podawanie „Delicji” należy kontynuować przez około 100 dni po wycieleniu, a w związku z rosnącą wydajnością do dawki proponowane jest dołączenie mieszanki „Finezja”. Jest ona mieszanką laktacyjną o wysokiej koncentracji białka i energii wzbogaconą o kwasy Ω-3. Stosowanie jej w okresie laktacji pozwala uniknąć deficytu energii i osiągnąć wysoką produkcję mleka przy niższej dawce paszy treściwej. Ma to ogromne znaczenie nie tylko dla pierwiastek, które mają mniejszy żwacz i mniejszą zdolność pobrania dawki, ale i dla pozostałych krów, które z przyczyn fizjologicznych na początku laktacji jedzą mniej.

Brak dostatecznego pobrania pasz oznaczać może spadek wydajności, ketozę i problemy z rozrodem. Potrzebne jest zatem pobudzenie apetytu i wyższa koncentracja składników pokarmowych, co umożliwia pasza „Finezja”.