Duńczycy podejmują działania zmierzające do wsparcia ekologicznej produkcji mleka. Projekt zakłada pracę hodowlaną ukierunkowaną na wytworzenie rasy przystosowanej do produkcji ekologicznej. Drugą część programu stanowi rozwój przetwórstwa, zmierzający do wytwarzania niszowych produktów, opartych na znajomości cech utrzymywanych krów. - jak podaje TheCattleSite

Ekologiczna produkcja mleka, różni się od konwencjonalnej pod wieloma względami. Dotyczy to zarówno żywienia jak i utrzymania. Dotychczas rolnicy posiadający hodowle ekologiczne, korzystali z puli buhajów dostępnych na rynku, a selekcjonowanych pod kątem użyteczności w produkcji konwencjonalnej.

Projekt o nazwie SOBcows, prowadzony będzie przez naukowców z Uniwersytetu Aarhus. Jego celem ma być oszacowanie, czy możliwe jest opracowanie specjalnych ras dostosowanych do ekologicznej produkcji mleka, oraz rozwoju nowych produktów z mleka krowiego o specyficznych cechach. W pracy hodowlanej pomogą genomowe techniki selekcji.

Jak powiedział kierownik projektu, starszy konsultant w Wydziale Biologii Molekularnej i Genetyki, Morten Kargo, wiele wskazuje na to, że specjalny materiał hodowlany pomógłby ekologicznym hodowcom bydła mlecznego. Krowy w tego typu produkcji powinny posiadać inne cechy, niż zwierzęta utrzymywane w sposób konwencjonalny. Dzięki zastosowaniu technik genomowych, badacze są w stanie wytworzyć linie krów, posiadających poszczególne cechy.

- Prawdopodobne, że dużą rolę odegrają cechy lokomocji, ponieważ ekologiczne krowy dużo czasu spędzają na pastwiskach. Istnieją przesłanki świadczące o tym, że płodność u takich krów jest mniej ważna, niż u mlecznic konwencjonalnych. - dodaje Morten Kargo.

Jak czytamy na stronie internetowej projektu, bazę genetyczną do stworzenia krów do chowu ekologicznego, mają stanowić istniejące już duńskie rasy mleczne. Ma się to przyczynić do zrównoważonego zarządzania zasobami genetycznymi pogłowia krów w Danii.

Mleko od krów otrzymanych w wyniku projektu, ma zostać dokładnie przeanalizowane i porównane z surowcem pochodzącym od innych ras. Ekologiczny sposób żywienia, oparty w dużej mierze o zielonkę pastwiskową oraz cechy uzyskane drogą selekcji, mogą pozytywnie wpłynąć na profil kwasów tłuszczowych w mleku oraz ich ilość w surowcu. Da to podstawę do opracowania produktów, które będą sprzedawane jako żywność posiadająca wyjątkowe cechy prozdrowotne.