Podczas XIV Forum Zootechniczno-Weterynaryjnego Claus Laugdahl z Viking Genetics, przedstawił duński program hodowlany uwzględniający w ocenie cechy nóg i wymienia.

To właśnie kraje skandynawskie jako pierwsze wprowadziły wskaźnik zdrowotności racic. Indeks Hoof Health (zdrowotność racic) został dodany do indeksu NTM (Nordic Total Merit Index) w 2011 r.

Jak się okazuje podatność na choroby racic i wymienia jest cechą dziedziczną. Badania wskazują, że choroby racic rzadziej występują u potomstwa buhajów o wysokich wartościach hodowlanych dla cechy zdrowotności racic. W efekcie, w tych samych warunkach środowiskowych jedne krowy będą miały problemy z racicami, u których proces leczenia będzie długotrwały i często nieskuteczny, natomiast inne będą mniej podatne na schorzenia, a jeśli wystąpią, będą się szybciej i skuteczniej leczyć.

Co ciekawe krowy o zdrowszych racicach mają również wyższą odporność na występowanie zapaleń wymienia. Według Clausa Laugdahla warto inwestować w dobrą genetykę, która wzmacnia strategię poprawy zdrowotności racic i wymienia. W efekcie w każdym następnym pokoleniu częstotliwość występowania tych schorzeń będzie mniejsza.

Poświadczenie skuteczności tej strategii jest fakt, że Dania jest krajem europejskim o jednym z najniższych wskaźników stosowania antybiotyków w hodowli bydła.