Dzięki organizacji Interbull możemy poznać wartość hodowlaną buhaja z zagranicy przeliczoną na polskie wartości hodowlane. Należy jednak pamiętać, że różna jest konstrukcja indeksów i cele hodowlane w każdym kraju. Jaka jest, więc odpowiedź na nurtujące polskich hodowców bydła mlecznego pytanie?

Być może omówienie wyników oceny buhajów pochodzących z Danii, używanych w krajowych oborach będących pod kontrolą użytkowości mlecznej i porównanie z buhajami polskimi, pomoże w wyborze rozpłodników i w odpowiedzi na to pytanie.

W ostatnich 10 latach po wejściu Polski do Unii Europejskiej zwiększyła się podaż nasienia na rynku Polski z różnych krajów. W wycenie sierpniowej pełną wycenę w systemie Symlek miało 2116 buhajów z firmy Viking Genetics, 3515 buhajów krajowych urodzonych w Polsce i 889 buhajów zaimportowanych do Polski przez krajowe stacje i wycenionych na krajowej populacji. Buhaje te urodziły się w latach 1986-2008.

Na wykresach poniżej prezentowany jest obliczony średni indeks PF i stary indeks produkcyjny dla buhaja w trzech kategoriach, w zależności od pochodzenia i roku urodzenia:
1.Buhaje duńskie firmy Viking Genetics
2.Buhaje krajowe urodzone i testowane w Polsce
3.Buhaje krajowych stacji z importu testowane w Polsce

Jak widać na obu wykresach buhaje z Viking Genetics (DFS Dania, Finlandia, Szwecja) są w wycenie polskiej bardzo dobre, mimo iż w duńskim indeksie NTM aż 50 procent to cechy związane z zdrowotnością i płodnością.

O bardzo wysokiej wartości buhajów duńskich świadczy też raport ministerstwa rolnictwa USA. Na bazie informacji otrzymanych z organizacji Interbull przeliczone zostały wartości hodowlane dla buhajów rasy HF w wieku 6,5 do 8,5 roku (78 do 102 miesięcy) wycenionych w  krajach Interbull na córkach rzeczywistych i przeliczonych. Obliczenia przeprowadzono dla następujących parametrów:
•indeksu opłacalności życiowej NM$,
•cech produkcyjnych funtów mleka białka i tłuszczu,
•zawartości komórek somatycznych długowieczności,
•typu i budowy: ogólnej, wymienia oraz nóg i racic  
•łatwości wycieleń po buhaju i jego córek a następnie przeliczono na bazę USA.
    
Przeprowadzone obliczenia i analizy pokazały, że średnie parametry 767 buhajów z VG są najlepsze dla indeksu opłacalności NM$, a także bardzo wysokie w produkcji kg tłuszczu i białka w mleku.
Jak widać w tabeli buhaje z Viking Genetics osiągając wartość opłacalności (NM$) 255 wyprzedzają buhaje z USA (209 NM$) oraz Holandię (143 NM$). Wysoki wynik wartości długowieczność +1,5 wyróżnia od reszty buhaje z Viking Genetics, a średnia wartość tłuszczu połączona, z wartością białka na poziomie +49 funtów plasuje je na miejscu drugim zestawienia.
Amerykański Indeks opłacalności w dużej mierze odpowiada Skandynawskiemu indeksowi NTM, jednakże brakuje w nim indeksu ogólnej zdrowotności oraz indeksu zdrowotności racic.

Poniższa tabela przedstawia średnią wartość indeksów poszczególnych cech według krajów pochodzenia buhajów.

Trend w kierunku programu hodowlanego mającego nacisk na cechy funkcjonalne znajduje w Polsce coraz większe uznanie. Długowieczność płodność, odporność na choroby, niskie komórki somatyczne, zdrowotność racic to cechy coraz bardziej pożądane. Mają one duży wpływ na opłacalność produkcji mleka. W chwili obecnej, mimo iż jałowice i pierwiastki z Danii są droższe od importowanych z Niemiec i Holandii jest na nie dużo większy popyt. W gospodarstwach gdzie rolnicy doją "duńskie" krowy w rozmowach z nie słyszy się narzekań tylko same superlatywy o materiale hodowlanym pochodzącym z kraju Wikingów.