Już w latach 80-tych Dania zajmowała czołowe pozycje w rankingach wydajności krów mlecznych. Przed laty wydajność ta kształtowała się na poziomie 7500 kg mleka za laktację, na chwilę obecną jest to już blisko 8,5 tys. kg (8429 kg). Jest to trzeci wynik na świecie, tuż za Kanadą (8699 kg) i USA (9678 kg).

Dla porównania produkcja mleka od krowy w Polsce przed trzydziestu laty wynosiła 2700 kg za laktację, dziś jest to nieco ponad 5 tys. (5019 kg) od wszystkich krów utrzymywanych w naszym kraju (krowy objęte oceną użytkowości mlecznej produkują średnio ok. 7,4 tys. kg mleka w laktacji – PFHBiPM 2013). Polska w rankingu wydajności od krowy zajmuje 23 lokatę.