Cena bydła po aferze z nielegalnym ubojem wciąż nie może powrócić do poprzedniego poziomu. Widoczne są ciągłe wahania cen, a największe straty odnotowuje się w przypadku buhajów.

Obecnie cena za buhaje w ankietowanych zakładach w klasie R wynosi maksymalnie 12,70 zł/kg. Natomiast najwyższa stawka w klasie O wynosi zaś 12,40 zł/kg. Z kolei cena samców skupowanych w wadze żywej dochodzi do 7,50 zł/kg.

W nieco lepszej sytuacji są producenci utrzymujący jałówki na opas. Aktualnie stawki oferowane przez zakłady za klasę R wynoszą maksymalnie 13,60 zł/kg, czyli niemal o 1 zł więcej niż ubojnie proponują za buhaja. Ceny jałówek w klasie O dochodzą do 12,60 zł/kg. Za jałówki skupowane na wagę żywą rolnicy mogą otrzymać maksymalnie 7 zł/kg.

Na dość stabilnym poziomie utrzymuje się cena krów. Zwierzęta w tej kategorii skupowane przez zakłady w rozliczeniu WBC wyceniane są maksymalnie na 11,4 zł/kg. W przypadku sztuk sprzedawanych na żywą wagę, najwyższe stawki wynoszą obecnie 5,50 (ceny netto).