Problemy z rozrodem u krów mlecznych spędzają sen z powiek wielu rolnikom. Jednym z czynników wpływających na wyniki rozrodu jest żywienie. Jak pokazują badania, pozytywny wpływ na rozród krów ma m.in. skarmianie pasz zawierających beta-karoten.

Stosunkowo duża ilość beta-karotenu zawierają w sobie trawy. Jednak podczas suszenia, związek ten ulega degradacji. Dlatego też, krowy żywione jedynie paszami konserwowanymi mogą mieć problem z zacieleniem. Problemy są widoczne również u krów żywionych pastwiskowo, które jednak w naszym klimacie przez ponad pół roku nie maja dostępu do świeżej zielonki.

Dynia bogata w karotenoidy

Bogatym źródłem karotenoidów, do których zalicza się beta-karoten jest dynia. Owoce dyni dość łatwo się przechowują, dzięki czemu można skarmiać ją przez ponad pół roku. Dynię można również zakiszać, co czyni z niej paszę całoroczną.

Zespół pod kierownictwem dr. Andrzeja Łozickiego z Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, badał wpływ podawania kiszonki z dyni na wyniki rozrodu krów mlecznych. Jak ustalili naukowcy z SGGW, pasza zawierająca dynię działa prozdrowotnie.

- Według naszych badań, kiszonka z suszonych wysłodków buraczanych i dyni zawierała 243 mg karotenoidów na kg s.m. Jest to bardzo duża wartość w porównaniu z kiszonką kukurydzy (10-20 mg na kg s.m.) bądź kiszonką z traw (30-150 mg na kg s.m.). Porównując wskaźniki rozrodu u krów żywionych kiszonką zawierającą dynie do samic żywionych innymi paszami (kiszonka z kukurydzy, kiszonka z traw) widoczne jest skrócenie okresu międzywycieleniowego oraz wyższy wskaźnik zacieleń. Polepszyła się również jakość siary - odnotowaliśmy większą zawartość immonoglobulin, oraz beta-karotenu - mówi dr Andrzej Łozicki.

Niektóre badania wskazują, że karotenoidy wpływają pozytywnie na florę żwacza. Może to przekładać się na lepsze wykorzystywanie dawki pokarmowej przez krowy. Oprócz karotenoidów dynia zawiera również inne substancje działające prozdrowotnie. Tłuszcze znajdujące się w pestkach pozytywnie wpływają na skład kwasów tłuszczowych w mleku. Dodatkowo w miąższu i pestkach obecne są kukurbitacyny, które mają działanie przeciwpasożytnicze.

Łatwe zadawanie

Dynia paszowa jest bardzo krucha dlatego trzeba uważać przy zbiorze oraz magazynowaniu. Jednak dzięki swojej delikatności, jest ona łatwa w rozdrabnianiu. Przed podaniem dyni, wystarczy rzucić nią o posadzkę stołu paszowego. Pod wpływem uderzenia, owoce się rozłupują.

Dynie pastewne dobrze rozdrabniają się również w wozie paszowym, a dodatkową ich zaletą jest zlepianie paszy treściwej z paszami objętościowymi, co ogranicza sortowanie TMR-u przez krowy.

Świeża pasz przez ponad pół roku

Dynie sieje się zazwyczaj po 15 maja, tak aby uniknąć przymrozków. Niektórzy rolnicy stosują siew na stanowiskach po życie zbieranym na kiszonkę. Owoce dyni osiągają dojrzałość już w połowie sierpnia i od tego terminu mogą być na bieżąco podawane w dawce dla krów.

Zbiór dyni, która ma być przechowywana bez konserwacji, powinien odbyć się przed przymrozkami. Przemrożenie owoców powoduje, że dynia szybko się psuje. Ważne jest również, aby zbierana do magazynów dynia była w pełni dojrzała. Objawia się to zaschniętymi ogonkami przy owocach.

- Jeśli chcemy przechowywać dynię przez zimę, ważne jest w jakiej formie jest zbierana. Owoce muszą być suche (nie zbieramy bezpośrednio po deszczu), a ogonek zaschnięty, dzięki temu patogeny nie mają dostępu do owocu. Podczas zbioru oraz przechowywania, trzeba unikać mechanicznych uszkodzeń skóry. Uszkodzone rośliny bardzo szybko się psują, mówi hodowca bydła mlecznego, który stosuje dynie w żywieniu krów.

Jeśli skórka jest nieuszkodzona, owoce nieprzemarzły na polu jak i w magazynie, to dynia może być przechowywania do końca lutego, a nawet marca. Tak więc, przy odpowiednich warunkach krowy mogą być żywione świeżą dynią nawet przez 6 – 8 miesięcy.

Kiszonka z dyni

Musimy mieć na uwadze, że owoce dyni zawierają bardzo dużo wody. Odmiany konsumpcyjne charakteryzują się suchą masą na poziomie kilku procent. Jednak dostępne są również odmiany o niższej zawartości wody, np. Ambar – odmiana z przeznaczeniem głównie dla zwierząt, charakteryzująca się suchą masą na poziomie 16-17 proc. Tak duża ilość wody w dyniach powoduje, że same owoce nie mogą być zakiszane. Dlatego też przy zakiszaniu stosuje się dodatek słomy, otrąb, plew bądź suszonych wysłodków buraczanych.

Jak mów dr Andrzej Łozicki, uprawa dyni jest dość pracochłonna, polecana jest więc gospodarstwom posiadającym znaczny potencjał siły roboczej. Nakłady pracy zawracają się jednak dzięki prozdrowotnym właściwościom tej paszy.

Jeśli chcemy podawać dynię naszym zwierzętom, niekoniecznie jesteśmy skazania na jej uprawę. Czasem wystarczy podpytać osoby zimujące się uprawą tej rośliny na cele konsumpcyjne. Owoce źle wybarwione bądź o nieregularnych kształtach nie są sprzedawane do sklepów, przez co rolnicy zajmujący się uprawą dyni muszą w jakiś je sposób zagospodarować. Na szczęście krowy nie są aż tak wybredne i chętnie zjedzą dynie kupione po niższej cenie. Cena jest bardzo zróżnicowana, od 10 do nawet 50 gr za kg.

Uprawa i zbiór

Siew dyni można przeprowadzić siewnikiem do warzyw (np. siewnikiem takim jak do ogórków). Jeśli nie posiadamy takiego urządzenia, bądź w naszej okolicy nie ma osoby, która oferowała by usługę siewnikiem tego typu, musimy przeprowadzić siew ręcznie. Dynia należy do rośli silnie się rozrastających dlatego też praktycy zalecają siew w bardzo szerokich rzędach (nawet 180 cm) oraz z 60-cio centymetrowymi odstępami pomiędzy nasionami w rzędzie.

Ochrona sprowadza się zwykle do jednokrotnego oprysku przeciwgrzybowego oraz odchwaszczania mechanicznego, do czasu aż liście zakryją międzyrzędzia. Bardzo pracochłonny jest zbiór roślin, ponieważ trzeba go wykonać ręcznie.