Przedstawiciele organizacji rolniczych działających w porozumieniu #HodowcyRazem przedstawili Henrykowi Kowalczykowi, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obawy sektora rolno-spożywczego dotyczące rocznego programu prac 2023 polityki promocji UE dla produktów rolnych.

Obawy ws. rocznego programu prac polityki promocji UE

„W świetle nadchodzącego posiedzenia sekcji promocji Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (Komitet COM), które odbędzie się 15 czerwca 2022 r., chcielibyśmy wyrazić nasze obawy dotyczące rocznego programu prac 2023 polityki promocji UE dla produktów rolnych” – czytamy w komunikacie porozumienia #HodowcyRazem.

Jak wskazali hodowcy, po opublikowaniu strategii Od pola do stołu, Komisja podjęła decyzję, aby dokonać przeglądu polityki promocji UE dla produktów rolnych, która opiera się na rozporządzeniu (UE) 1144/2014, w celu zwiększenia jej wkładu w zrównoważoną produkcję oraz konsumpcję żywności.

Nieproporcjonalny podział budżetu

Komisja w nieproporcjonalnym stopniu zwiększyła część budżetu przeznaczoną na promocję produktów ekologicznych, jednocześnie zmniejszając część przyznaną innym produktom, takim jak oznaczenia geograficzne oraz pozostawiając niski budżet na inne zrównoważone praktyki rolne.

„W tym kontekście, przez ostatnie dwa lata odnotowaliśmy, że Komisja już rozpoczęła proces dostosowania rocznego programu prac polityki promocji, mimo że nie dokonano jeszcze przeglądu rozporządzenia (UE) 1144/2014” – zaznaczyli przedstawiciele organizacji rolniczych. „Przede wszystkim Komisja w nieproporcjonalnym stopniu zwiększyła część budżetu przeznaczoną na promocję produktów ekologicznych, jednocześnie zmniejszając część przyznaną innym produktom, takim jak oznaczenia geograficzne oraz pozostawiając niski budżet na inne zrównoważone praktyki rolne. Co ważniejsze, z uwagi na naciski ze strony DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Fransa Timmermansa, rozpoczęto dyskryminowanie produktów, takich jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino” – dodali.

Porozumienie #HodowcyRazem podkreśliło, że w załączniku 2 w ramach kryterium „Istotność”, roczny program prac 2022 wprowadza nowe podkryterium dla programów promocji ukierunkowanych na rynek wewnętrzny UE, które dyskryminuje czerwone i przetworzone mięso, a także napoje alkoholowe, w tym wino.

Obawiamy się, że Komisja zwiększy dyskryminację mięsa i wina

„W tamtym momencie, niektóre państwa członkowskie wyraziły swoje obawy, jednak podjęły decyzję, aby nie głosować przeciwko rocznemu programowi prac, jako że opóźniłoby to rozpoczęcie składania wniosków” – wskazali hodowcy. „Obawiamy się, że w rocznym programie prac 2023 Komisja zwiększy dyskryminację produktów, takich jak czerwone i przetworzone mięso lub wino, być może uwzględniając inne produkty pochodzenia zwierzęcego” – dodali.

Polsce ponad 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymuje bydło, około 65 tys. świnie, a sektor wina w Polsce rozwija się dynamicznie.

Jak zaznaczyli hodowcy, byłoby to bardzo szkodliwe, gdyż sektor hodowli zwierząt stanowi 45 proc. ogólnej działalności rolnej w UE i tworzy bezpośrednie miejsca pracy dla 4 mln osób oraz pośrednio wspiera zatrudnienie 30 mln osób, podczas gdy produkcja wina wiąże się z ponad 3 mln stanowisk, w obydwu przypadkach głównie na obszarach wiejskich. W Polsce ponad 300 tys. gospodarstw rolnych utrzymuje bydło, około 65 tys. świnie, a sektor wina w Polsce rozwija się dynamicznie.

Rolnictwo ekologiczne nie jest jedyną zrównoważoną praktyką rolną

Wierzymy, że równie ważne jest wsparcie innych zrównoważonych praktyk, aby zmaksymalizować wkład polityki promocji w zrównoważony rozwój.

„Obawiamy się również, że niezrównoważona dystrybucja budżetu na produkty ekologiczne i inne może stać się jeszcze bardziej nieproporcjonalna. Uważamy, że produkty ekologiczne są niezmiernie istotne. Jednakże rolnictwo ekologiczne nie jest jedyną zrównoważoną praktyką rolną. Wierzymy, że równie ważne jest wsparcie innych zrównoważonych praktyk, aby zmaksymalizować wkład polityki promocji w zrównoważony rozwój. Byłoby to również bardziej uczciwe dla wszystkich producentów, którzy mimo braku certyfikatu produktów ekologicznych, podejmują znaczące wysiłki, aby uczynić produkcję bardziej zrównoważoną” – stwierdziło porozumienie #HodowcyRazem.

Porozumienie zaznaczyło, że biorąc pod uwagę te obawy oraz fakt, że pod naciskiem DG SANTE oraz wiceprzewodniczącego wykonawczego Timmermansa Komisja zdecydowała się zmienić projekt rocznego programu prac 2022 na niezwykle późnym etapie procesu, niezbędne jest, aby już na pierwszym posiedzeniu Komitetu KOM w dn. 15 czerwca, państwa członkowskie jasno poinformowały Komisję, że będą głosowały przeciwko rocznemu programowi prac, w przypadku:

  • dyskryminacji określonych produktów i sektorów, takich jak czerwone i przetworzone mięso oraz wino,
  • nieproporcjonalnego podziału budżetu,
  • całkowitego budżetu wynoszącego mniej niż 200 mln euro (budżet na 2020 r.).

„Z tego względu bylibyśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby wsparł Pan nasz sektor w zakresie tej polityki oraz przedstawił jasne stanowisko Komisji podczas następnego posiedzenia Komitetu KOM w dn. 15 czerwca. Polityka promocji UE odniosła prawdziwy sukces, jeśli chodzi o wsparcie konkurencyjności produktów rolnych UE. Mamy nadzieję, że tak będzie to wyglądało w przyszłości dla wszystkich sektorów” – wskazali przedstawiciele organizacji rolniczych działających w porozumieniu #HodowcyRazem.