Od 18 lutego do 18 marca br. rolnicy będą mogli składać w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego, właściwych dla miejsca zamieszkania lub siedziby producenta, wnioski o pomoc wynikającą z niekorzystnej sytuacji na rynku mleka oraz drastycznego spadku cen trzody chlewnej w ubiegłym roku.

Wnioski można wysyłać również pocztą. O ich przyjęciu decydować będzie data stempla pocztowego. Decyzje o przyznaniu pomocy zostaną wydane przez dyrektorów OT ARR, w których zostały złożone wnioski, do 18 czerwca br. Środki finansowe z tytułu wsparcia zostaną wypłacone do 30 czerwca 2016 r.

Przypominamy warunki, jakie trzeba spełnić, aby ubiegać się o pomoc finansową:

- Producenci trzody chlewnej
Stado nie większe niż 2 tys. świń, według stanu na 30 września ub.r. W okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 sprzedanych świń zostało poddanych ubojowi w rzeźni. W okresie od 1 października do 31 grudnia 2015 r. sprzedaż z przeznaczeniem na ubój od 5 do 2 tys. świń objętych kodem CN 0103 92 19 albo loch o kodzie CN 0103 92 11.

- Producenci mleka
W roku kwotowym 2014/2015 sprzedaż minimum 15 tys. kg oraz posiadanie w dniu składania wniosku co najmniej 3 krów typu użytkowego: mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące. Pomoc finansowa będzie udzielana do maksymalnie 300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu. Na podstawie wniosków od rolników zostanie ustalona kwota środków przypadająca na sektor, która zostanie podzielona na ilość kilogramów mleka.

Na pomoc dla producentów trzody i mleka łącznie przeznaczone jest ponad 245 mln zł. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego.