EDF zrzesza 450 członków, wśród których 98 proc. prowadzi gospodarstwa mleczne, a 300 gospodarstw jest pod ciągłą analizą. Skala produkcji jest bardzo zróżnicowana.
- Mamy gospodarstwa które utrzymują 17 krów, ale są też takie, które mają 4000 krów mówi Judit Kuhl.

EDF opracowuje comiesięczne raporty dotyczące zarówno cen mleka, jak i kosztów produkcji. Zdarzają się gospodarstwa, gdzie koszt produkcji mleka wynosi nawet 47,6 euro centa (co w przeliczeniu na naszą walutę daje ok. 2 zł!), gdzie trudno mówić o rentowności produkcji. Według analiz tylko 17 proc. gospodarstw wytwarzało zysk z produkcji, bądź zysk ten był generowany przy udziale dopłat.

- W naszych gospodarstwach minimalna cena mleka pozwalająca pokryć absolutnie wszystkie koszty produkcji 1 litra mleka, powinna wynosić średnio 39 euro centów. Widoczne są duże różnice w kosztach produkcji mleka między gospodarstwami, czasem są one wyższe w obrębie jednego kraju niż pomiędzy innymi państwami – zauważa dyrektor EDF.

- W latach 2013/14 gospodarstwa należące do EDF otrzymywały średnio 38 euro centów, obecnie ok. 30 euro centów. Jednak cena mleka nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na rentowność produkcji mleka. Jak wykazują analizy, nawet przy wysokiej cenie mleka mogą być straty, jak też przy niskiej cenie mleka mogą gospodarstwa mogą generować zyski, wszystko zależy od zarządzania gospodarstwem – mówi Judit Kuhl.