Kluczowym aspektem dla sukcesu hodowlanego w przypadku bydła jest maksymalizacja udziału kiszonki o dobrej jakości (ok. 50-70 proc.) w dziennej dawce pokarmowej. W obecnej sytuacji ryzyka wystąpienia susz, a tym samym niższych plonów pasz objętościowych (zielonek), szczególnie ważne staje się prawidłowe przygotowanie kiszonek, zapewniające jak najmniejsze straty materiału, zarówno w fazie zbioru, jak i konserwacji, jak również później po ich otwarciu. Zgodnie z informacjami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) najważniejszymi patogenami występującymi w kiszonkach są: Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, jak również mykotoksyny.

Zła konserwacja zielonek może prowadzić do znaczącego spadku ilości składników pokarmowych (cukry zużywane przez bakterie tlenowe, białka rozkładane w procesie gnilnym), gorszego pobrania spowodowanego złym smakiem (obecność kwasu masłowego, nieprawidłowa fermentacja octowa itd.) oraz do obecności niebezpiecznych mykotoksyn (rozwój grzybów pleśniowych i wytwarzanie ich metabolitów). Prowadzi również do zwiększenia utraty suchej masy zakiszanego materiału nawet o ponad 20 proc.

Aby temu zapobiegać należy jak najszybciej skutecznie obniżyć pH w zakiszanym materiale do około 4. Łatwość zakiszania konkretnych pasz wynika z dużej zawartości cukrów, mniejszej ilości białka oraz optymalnej zawartości suchej masy (30-35 proc.). Co jednak robić gdy zbieramy zielonki o wysokiej zawartości białka i stosunkowo niskiej cukrów (lucerna, koniczyna, mieszanki traw z roślinami białkowymi) lub o niskiej zawartości suchej masy?

Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie mieszanin kwasów organicznych i ich buforowanych soli. Przykładem może być produkt Selko Herbiphorm, polecany przez Trouw Nutritnion, który szybko obniża pH materiału paszowego już w pierwszej fazie procesu konserwacji, zapobiegając jego psuciu i utracie wartości odżywczych, spowodowanych przez mikroorganizmy, takie jak drożdże, pleśnie i pałeczki jelitowe (bakterie Gram-dodatnie z rodziny Enterobacteriaceae), jednocześnie sprzyja rozwojowi bakterii kwasu mlekowego, dzięki zawartości laktulozy i propanodiolu.

Dodatki szybko obniżające pH doskonale sprawdzają się również w ciężkich warunkach zbioru zielonek.  Mokry materiał paszowy (poniżej 30 proc. suchej masy), zanieczyszczony w trakcie zbioru sprzyja rozwojowi niepożądanych drobnoustrojów gnilnych czy prowadzących fermentację masłową (beztlenowe laseczki przetrwalnikujące z rodzaju Clostridium). To prowadzi między innymi do znaczącej degradacji białka, głównie w okresie od zbioru do obniżenia pH. Dodatek kwasów organicznych natychmiast obniża pH, dzięki czemu zatrzymuje negatywny wpływ tych drobnoustrojów i chroni składniki pokarmowe przed rozkładem.

Jak podkreśla Trouw Nutritnion, Selko HerbipHorm to mieszanina wolnych i buforowanych kwasów organicznych, zatwierdzony do stosowania jako środki konserwujące do kiszonki. Do korzyści wynikających ze stosowania produktu zaliczono m.in. zachowanie składników odżywczych w kiszonce, ograniczenie rozwoju grzybów, pleśni i bakterii w kiszonkach przy jednoczesnym sprzyjaniu rozwojowi bakterii kwasu mlekowego, zminimalizowanie strat suchej masy oraz ograniczenie produkcji substancji antyodżywczych i antyżywieniowych.