– Moim zdaniem obecnie polscy hodowcy powinni skupić się na efektywności ekonomicznej krów. Wiąże się to nie tylko z długowiecznością, zdrowotnością, płodnością, ale i efektywnością wykorzystania pasz – stwierdza Paweł Sztukowski, dyrektor ds. handlowych z Holenderskiej Genetyki Plus.

Efektywność wykorzystania pasz określa ilość mleka wyprodukowanego z 1 kg suchej masy pobranej paszy. W czasie badań prowadzonych przez organizację hodowlaną CRV, której przedstawicielem w Polsce jest Holenderska Genetyka Plus, wykryto znaczne zróżnicowanie w efektywności wykorzystania paszy przez objęte badaniem krowy – od 1,2 do 1,8 kg mleka na kg spożycia suchej masy. Określono również, że jest to cecha o odziedziczalności porównywalnej do wydajności mleka.

Jak podkreśla nasz rozmówca, duże znaczenie w tej kwestii odgrywa masa ciała krów, która związana jest z wielkością zapotrzebowania bytowego.

– W wielu gospodarstwach spotykam się z sytuacjami, gdy krowy różniące się masą ciała o nawet 200 kg w tej samej laktacji produkują tę samą ilość mleka. Większa masa ciała wiąże się jednak z wyższym pobraniem pasz, ze względu na większe potrzeby bytowe. To wskazuje na znacznie lepsze wykorzystanie paszy na produkcję mleka przez taką „małą” sztukę – zaznacza Sztukowski. – Spójrzmy na przykład. Pobranie suchej masy dawki powinno odpowiadać około 4 proc. masy ciała krowy. Zgodnie z tym krowa o masie 800 kg musi pobrać około 32 kg suchej masy dawki, zaś sztuka ważąca 600 kg 24 kg. To daje 8 kg różnicy. Przy 100 sztukach dziennie będzie to 800 kg dziennie, po miesiącu ok. 24 tony. Zakładając, że wyprodukowanie 1 kg suchej masy według Holendrów kosztuje około 0,20 euro, czyli różnica wynosi 4 800 euro miesięcznie dodatkowo poświęcone na wyprodukowanie paszy dla „dużych” krów, które produkują tyle samo mleka co te mniejsze. Jest to wyliczenie czysto teoretyczne, a chcąc odnieść je do własnego gospodarstwa należy uwzględnić indywidualne zależności jak dostępności pasz, koszty jej uzyskania itd., jednak dobrze pokazuje, dlaczego efektywność wykorzystania paszy na produkcję mleka jest tak ważna. Dodatkowo lepsza efektywności wykorzystania paszy wiąże się nie tylko z ilością mleka wyprodukowanego z danej ilości paszy, ale też również z lepszymi parametrami tego mleka – dodał.

Sztukowski podkreśla również, że zmiany prawa w zakresie rolnictwa, nacisk na zwiększanie areału upraw ekologicznych oraz powtarzające się susze mogą generować problemy z zapewnieniem dostatecznej ilości dobrej jakości pasz, w związku z czym więcej uwagi należy poświęcić efektywności wykorzystania paszy, która w późniejszym rozrachunku przekłada się na efektywność ekonomiczną stada.

Efektywność wykorzystania paszy jest coraz bardziej doceniana przez zachodnich hodowców. W Holandii prowadzonych jest wiele badań na tą cechą i jej wykorzystaniem w hodowli bydła. Jak podaje jeden z holenderski portal veeteelt.nl, z międzynarodowego raportu porównawczego opublikowanego w 2019 r. przez IFCN wynika, że holenderskie krowy mleczne z kilograma spożytej suchej masy produkują średnio 1,3 kg mleka o zawartości 4,0% tłuszczu i 3,3% białka. Podobną efektywnością charakteryzują się Stany Zjednoczone (Kalifornia) oraz Australia. We Francji i Danii wskaźnik ten jest wyższy (1,4), jednak wynika to z zastosowanej dawki paszowej (niższy udział pasz objętościowych). Najmniejszą produkcją mleka z 1 kg suchej masy w tym porównaniu charakteryzowała się Irlandia (mniej niż 1 kg mleka), jednak w tym przypadku wynikało to z wyższego udziału pasz objętościowych niż w przypadku Holandii.

Jak podkreśla na swojej stronie CRV, poprawa wydajności żywienia bydła mlecznego poza przyniesieniem oszczędności w postaci niższych kosztów żywienia (ok. 10 proc.) prowadzi również do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co w przyszłości może mieć duże znaczenie.