Guzkowata choroba skóry bydła jest chorobą wirusową atakującą jak wskazuje nazwa bydło, a jej wektorami są krwiopijne owady latające oraz kleszcze. Wirus jest powszechny w Afryce oraz Azji, natomiast ostatnio pojawił się na terenie Południowo-wschodniej Europy.

Od 2013 r. stwierdzono przypadki zachorowań w Turcji, Grecji, Bułgarii, Macedonii, Serbii oraz Albanii. Pierwszym unijnym krajem, który z racji bliskości terenów zapowietrzonych zdecydował się na szeroko zakrojone działania prewencyjne jest Chorwacja.

Zapobiec epidemii

Zdaniem ekspertów z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), szczepienie jest najlepszą metodą walki z guzkowatą chorobą skóry bydła. Wnioski takie wysunięto po badanych zleconych przez Komisję Europejską nt. skuteczności różnych metod kontroli rozprzestrzeniania się tej choroby.

Szczepienie połączone z częściowym ubojem chorych stad jest równie skuteczne w zwalczeniu choroby, jak całkowita likwidacja chorych stad (która jest obecnie wymagana na podstawie prawa Unijnego).