Ubieganie się o płatność dobrostanową w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt wiąże się z koniecznością dostarczenia szeregu dokumentów w określonych terminach. Co jednak, gdy hodowcy zdarzy się przegapić wyznaczony termin? Jak informuje Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie oznacza to, że płatność nie może zostać przyznana.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt a przegapiony termin składania dokumentów

– W przypadku pominięcia wyznaczonego terminu, rolnik może się spodziewać ze strony biura powiatowego wezwania do złożenia wyjaśnień. Następnie ma siedem dni od daty odebrania wezwania na założenie dokumentów. Jeśli tego dokona, to sprawa jest nadal procedowana i płatności zostaną przyznane. Jeżeli po otrzymaniu wezwania minie siedem dni, a rolnik nie złoży dokumentów, to nastąpi odmowa płatności – tłumaczył Rybarczyk.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt - jakie rejestry należy dostarczyć?

Wśród dokumentów, które należy dostarczyć w ramach starań o przyznanie płatności dobrostanowej znajdują się m.in. rejestr wypasu, wybiegu oraz terminów odsadzenia.

Rolnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wypasu w przypadku praktyki „zapewnienie wypasu”. Zwolnieni z tego obowiązku są jedynie rolnicy ekologiczni. Rejestr wypasu musi zawierać datę rozpoczęcia wypasu. Należy go złożyć za pomocą systemu ARiMR lub w biurze powiatowym w terminie od 1 do 7 października br. roku.

Prowadzenie rejestru wybiegu konieczne jest w przypadku praktyki „zapewnienie wybiegu”. Rejestr ten złożyć należy za pomocą systemu ARiMR lub w burze w terminie od 15 do 21 marca 2024 r.

Z kolei w przypadku praktyki „późniejsze odsadzanie cieląt” rolnik zobowiązany jest prowadzić rejestr terminów odsadzenia, który następnie musi złożyć za pomocą systemu ARiMR lub do biura powiatowego w terminie od 15 do 21 marca 2024 r.

W przypadku braku rejestru lub jego niekompletności ARiMR wezwie na piśmie do uzupełnienia braków, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przeciwnym razie płatność nie zostanie przyznana.

W zakresie praktyki „utrzymywanie na ściółce” rolnik ma dwie możliwości. Jedną jest wykonanie zdjęcia geotagowanego w terminie do 25 lipca 2023 r. Drugą jest złożenie oświadczenia o zapewnieniu zwierzętom utrzymywania na ściółce zgodnie z wymogami za pomocą systemu ARiMR lub do biura powiatowego (w terminie od 15 do 21 marca 2024 r.).