- Poziom cen zbytu zależy od cen w eksporcie mięsa wołowego, które były wyższe niż przed rokiem. W miesiącach styczeń-kwiecień br. średnia cena wołowiny chłodzonej w eksporcie wzrosła o ok. 7 proc. (do 3,38 EUR/kg), a wołowiny mrożonej o ok. 12 proc. (do 3,58 EUR/kg). Eksport mięsa wołowego wynosił 81,5 tys. ton i był zbliżony do poziomu z analogicznego okresu 2012 r., a jego wartość wzrosła o ok. 8 proc. (do 278,1 mln EUR) - wynika z Raportu rolnego przygotowanego przez ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Z kolei z analizy możemy wyczytać, że ceny przetworów wołowych wzrosły o ok. 14 proc. (do 3,95 EUR/kg) i mimo spadku sprzedaży, wpływy były o ok. 10 proc. większe niż w ciągu czterech miesięcy 2012 r.

Jak wygląda import? Okazuje się, że przez pierwsze cztery miesiące tego roku średnie ceny zakupu mięsa wołowego wynosiły 3,2 EUR/kg i była zbliżona do poziomu z analogicznego okresu 2012 r. Import zwiększył się o blisko 6 proc. (do 4,6 tys. t), a ze Słowacji i z Litwy pochodziło ok. 36 proc. importowanego do Polski mięsa wołowego.

- O ponad 25 proc. wzrósł import bydła i cieląt (do 19,3 tys. sztuk). Średnia cena zakupu zmalała prawie o 30 proc. (do 2,16 EUR/kg w.ż). w porównaniu notowań z okresu styczeń-kwiecień 2012 r. Najwięcej bydła i cieląt zakupiono na Litwie i na Słowacji, a udział tych dwóch państw w imporcie wynosił ok. 60 proc. - czytamy w raporcie.