Dotychczasowe procedury eksportowe decyzją Generalnej Administracji Celnej ChRL polegały na badaniu powierzchni opakowań produktów mnożonych i chłodzonych pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2. Jeśli dwa kolejne testy dawały pozytywny wynik, zezwolenie importowe danego producenta było zawieszane na tydzień, a po tym czasie automatycznie wznawiane. W przypadku zaś trzech pozytywnych testów, okres zawieszenia był przedłużany do 4 tygodni. Taka procedura była do zaakceptowania przez przetwórców mleka.

PIM informuje, że obecnie strona chińska wymaga testów wykonywanych na opakowaniach próbek eksportowanej żywności na obecność kwasu nukleinowego SARS-CoV-2, przed ich wysłaniem do Chin, nie podając jednocześnie metodologii.

Podstawowy problem w tej sytuacji stanowi brak miejsca, gdzie takie testy w Polsce mogłyby być wykonywane. Laboratoria badające żywność w kraju nie spełniają pod tym kątem dostatecznych wymogów. Ostatecznie jedynym miejscem, gdzie mogłyby być wykonywane takie badania są laboratoria przeprowadzające testy na obecność koronawirusa u ludzi.

W związku z tym Polska Izba Mleka zwróciła się do ministra zdrowia o udostępnienie jednego, bądź dwóch takich laboratoriów do wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 na opakowaniach produktów mlecznych kierowanych na eksport, a także wskazanie metodologii badań. PIM podkreśla wagę problemu, od którego zależy kontynuacja eksportu do Chin produktów mlecznych o wielomilionowej wartości.

Płody rolne możesz sprzedać dodając ogłoszenie na giełdarolna.pl