Według Europejskiej Rady ds. Mleka konieczne jest podjęcie szeregu działań pozwalających osiągnąć satysfakcjonującą rentowność produkcji mleka, pozwalającą ograniczyć postępujący proces likwidacji gospodarstw. Swoje propozycje organizacja przedstawiła w 5 punktach:

1. Rosnące koszty produkcji muszą zostać przekierowane dalej i tym samym pokryte przez ceny

EMB wyraźnie apeluje do nabywców i przetwórców, aby odegrali swoją rolę w walce z rosnącymi kosztami produkcji mleka.

2. Zrównoważony rozwój w ramach WPR i Zielonego Ładu

Bez rentownych gospodarstw nie może być suwerenności żywnościowej ani pomyślnego przejścia w kierunku pro-środowiskowym. Dlatego UE musi uczynić zrównoważony rozwój pilnym priorytetem w swoich strategiach i przepisach.

3. Rynek musi przyczyniać się do transformacji sektora rolnego

Celem muszą być ceny, które zapewniają pełne pokrycie kosztów – łącznie ze wszystkimi kosztami zrównoważonego rozwoju. Aby było to możliwe, rynek musi przyczynić się do transformacji sektora rolnego, a decydenci polityczni muszą stworzyć niezbędne do tego narzędzia. W obecnych warunkach nie da się zahamować rosnącego spadku liczby rolników, a trend ten będzie się tylko pogłębiał.

Stres cieplny zjada Twoje zyski? Weź udział w bezpłatnym webinarze "Farmera"!

4. Transparentne organizacje producentów muszą stałe i skutecznie wspierać rolników

Organizacje producentów, które w imieniu rolników negocjują umowy i ceny z przetwórcami, muszą być tworzone w mleczarniach w całej UE, dysponując wystarczającą siłą negocjacyjną. Jak wyjaśnia Boris Gondouin, członek Komitetu Wykonawczego EMB z Francji, jedyną opcją są organizacje producenckie o transparentnej strukturze, które nie są powiązane z jedną mleczarnią.

- Będą mieli niezbędną siłę rynkową, aby negocjować z przetwórcami na równych zasadach tylko wtedy, gdy będą mogli negocjować z wieloma mleczarniami jednocześnie. Konieczne jest, aby rolnicy ze spółdzielni byli reprezentowani w tych organizacjach producentów. Wielu rolników jest członkami spółdzielni, co oznacza, że pokrywają dużą część dostaw mleka. Ceny pokrywające koszty również muszą być negocjowane w przypadku tych dostaw - mówi Gondouin.

5. Warunki lustrzane muszą mieć zastosowanie do importowanych produktów rolnych

EMB opowiada się za tym, aby importowane produkty rolne podlegały warunkom lustrzanym (normy zdrowotne i środowiskowe), tak aby produkty rolne niespełniające norm UE nie były wprowadzane na rynek UE. Celem jest zapewnienie konsumentom w UE zawsze takiego samego poziomu ochrony zdrowia i środowiska. Ponadto zapobiegłoby to również marginalizacji lokalnych produktów UE, których produkcja jest droższa ze względu na lokalne standardy i zastępowaniu ich tanim importem. Pozwoliłoby to uniknąć przeniesienia produkcji, a tym samym emisji poza UE, co byłoby sprzeczne z pożądaną globalną poprawą środowiska w sektorze rolnym.