Według danych kwartalnych publikowanych przez Biuro Ekonomiki Gospodarstw Rolnych (BAL), koszty produkcji mleka w Niemczech wynoszą 45,88 c/kg, podczas gdy cena mleka na poziomie gospodarstwa w tym samym okresie wynosi tylko 41,64 c/kg. Producentom w Niemczech brakuje więc 4,24 centa/kg na pokrycie kosztów.

Ze względu na wyższe ceny uzyskiwane przez producentów mleka i wołowiny zmniejszyła się różnica między ceną, a kosztami. Jednak z powodu jednoczesnego gwałtownego wzrostu kosztów produkcji, nadal występuje przewaga kosztów wynosząca obecnie 9 proc.

W styczniu 2022 r. wskaźnik wzrostu nakładów wyniósł 111, czyli koszty produkcji dla niemieckich hodowców bydła mlecznego wzrosły o 11 proc. w stosunku do roku bazowego 2015 (2015 = 100 proc).

Podobne analizy prowadzone są w kilku innych europejskich krajach, w tym: Belgii, Danii, Francji, Irlandii, Litwie, Luksemburgu i Holandii i są aktualizowane co kwartał od 2014 roku.

Procentowe zestawienie cen mleka i kosztów produkcji w Niemczech na przestrzeni ostatnich lat (źródło: EMB)
Procentowe zestawienie cen mleka i kosztów produkcji w Niemczech na przestrzeni ostatnich lat (źródło: EMB)