Oprócz kosztów produkcji mleka w ośmiu kluczowych krajach produkujących mleko, najnowsza wersja badania kosztów zawiera również po raz pierwszy średnią UE. W 2019 r. średni koszt wyniósł 45,35 centów/kg, a przy średnich cenach w UE 34,52 centów/kg nastąpił znaczny spadek rentowności.

Prowadzące analizy Biuro ds. Socjologii Wiejskiej i Rolnictwa (BAL) objęło badaniami dwa nowe kraje: Irlandię i Litwę, które znajdują się na przeciwległych krańcach spektrum kosztów. Dzięki unikalnemu systemowi produkcji Irlandia z 34,21 centami/kg miała najniższe koszty produkcji w 2019 roku.

Z kolei Litwa ze swoją zróżnicowaną strukturą gospodarstw i wieloma małymi gospodarstwami, z łatwością znalazła się na szczycie listy najwyższych kosztów produkcji (58,63 centów/kg), jednocześnie z wyjątkowo niską ceną mleka 28,79 centów/kg,

Zestawiając wszystkie kraje razem, warto zauważyć, że koszty produkcji mieszczą się w szerokim zakresie od około 34 centów/kg do 59 centów/kg. Ale jeśli chodzi o ceny, dysproporcja znacznie się zmniejsza z prawie 29 centów/kg do nieco ponad 34 centów/kg.

Według autora badań, dr Jürgensa, liczby te dostarczają również ważnych informacji na temat wdrażania obecnych trendów polityki środowiskowej, takich jak np. Zielony Ład.

- Gospodarstwa będą w stanie przyczynić się do realizacji celów środowiskowych, klimatycznych i dobrostanu zwierząt, które wiążą się z wyższymi kosztami, jeśli nastąpi trwała poprawa ich sytuacji ekonomicznej – uważa analityk.