Kilkuset rolników z Niemiec, Polski, Francji i Holandii - w towarzystwie około 20 ciągników i krów - zebrało się przed Kancelarią Federalną. Ogromna ściana zbudowana przy użyciu słomianych bel została zburzona, co miało symbolizować złamanie blokującej polityki niemieckiej minister rolnictwa Ilse Aigner i kanclerz Angeli Merkel.

Według producentów mleka zrzeszonych w EMB, niemiecki rząd blokuje w Brukseli każdą rozsądną propozycję dla funkcjonowania rynku mleka i korzystną dla rolników. W obliczu negocjacji w sprawie wspólnej organizacji rynków rolnych, które obecnie mają miejsce pomiędzy Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i Komisją, rolnicy domagają się wprowadzenia możliwości dobrowolnego zmniejszenia produkcji w sytuacjach kryzysowych.

Instrument ten umożliwia Komisji Europejskiej przyznawanie pomocy finansowej producentom mleka, którzy dobrowolnie zmniejszyliby jego produkcję o przynajmniej 5 proc. przez okres przynajmniej trzymiesięczny z możliwością przedłużenia, oraz dotyczące opłat dla producentów, którzy zwiększyliby produkcję w tym samym okresie. Niemiecki rząd opowiada się przeciw takiemu rozwiązaniu.

- W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego i niezwykle napiętej sytuacji budżetowej w większości państw członkowskich dobrowolne zmniejszenie produkcji stanowi realne i finansowo opłacalne rozwiązanie. Dlatego też europejscy rolnicy i konsumenci nie rozumieją, dlaczego rząd niemiecki nie chce skorzystać z takiej możliwości. To dlatego tak wielu producentów przyjechało do Berlina aby wyrazić swoje niezadowolenie - powiedział prezes EMB Romuald Schaber.


Źródło: YouTube, PFHBiPM