Jak donosi Europejska Rada ds. Mleka (EMB), kwartalne zestawienia kosztów w Niemczech pokazują, że w lipcu 2018 r. zostało pokrytych tylko 80 proc. kosztów produkcji mleka, podczas gdy w kwietniu było to 78 proc. oraz 88 proc. w styczniu. Koszty produkcji w lipcu wyniosły 43,28 eurocenta, a producenci za surowiec otrzymali jedynie 34,56 eurocenta.

Ceny mleka i koszty produkcji są wciąż oddalone. Dysonans ten trwa nieprzerwanie od 2009 roku. Dane te pochodzą z niemieckich kwartalnych badań kosztów opublikowanych przez Biuro Ekonomiki Gospodarstw Rolnych (BAL).

Johannes Pfaller, producent mleka z południowych Niemiec i członek Komitetu Wykonawczego ds. Mleka Europejskiego (EMB), nie dostrzega w perspektywie średniookresowej żadnej zbieżności cen mleka i kosztów produkcji. Jego zdaniem ceny mleka dalekie są od pokrycia kosztów produkcji, a koszty żywienia zwierząt wzrosną w nadchodzącej zimie z powodu niedoborów pasz spowodowanych suszą.

Europejska Rada ds. Mleka promuje prawnie ustanowiony instrument kryzysowy, pozwalający przeciwdziałać chronicznej przewadze kosztów produkcji nad cenami mleka. Program odpowiedzialności rynkowej (MRP) ma monitorować i reagować na sygnały rynkowe poprzez dostosowanie skali produkcji do potrzeb rynkowych.