W opinii EMB, pomimo tego, że ceny mleka wykazywały w ostatnich miesiącach nieznaczną tendencję wzrostową, podwyżki te w żaden sposób nie rekompensują ekstremalnego wzrostu kosztów, który generują rosnące ceny środków do produkcji, takich jak nawozy, pasze, czy energia.

EMB podaje kilka przykładów relacji cen, jakie funkcjonują obecnie w Europie i z którymi muszą zmagać się obecnie hodowcy, aby utrzymać się na rynku.

W Niemczech główne mleczarnie w Nadrenii Północnej-Westfalii płaciły w lutym producentom mleka 44 centy za kilogram mleka. Choć cena wzrosła, nie wystarczyła do zrekompensowania wzrostu kosztów o 10 centów (w porównaniu z rokiem obrachunkowym 2020/2021), jak obliczyła Izba Rolnicza Nadrenii Północnej-Westfalii, która ustaliła łączne koszty produkcji na poziomie 53 centów/kg mleka.

Stres cieplny zjada Twoje zyski? Weź udział w bezpłatnym webinarze "Farmera"!

W Portugalii w kwietniu 2022 r. w porównaniu z kwietniem 2021 r. odnotowano wzrost cen oleju napędowego o 62 proc., kukurydzy o 77 proc. i nawozów azotowych o 140 proc. Również w Norwegii ceny nawozów gwałtownie wzrosły, ponad dwukrotnie w porównaniu do roku 2020. W rzeczywistości ceny energii elektrycznej wzrosły ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat. We Francji zaś koszty energii wzrosły o ok. 30 proc., a nawozy o ponad 80 proc. w ciągu roku (porównanie luty 2021/2022).

Napływające raporty z krajów takich jak Włochy i Holandia stwierdzają, że z powodu gwałtownego wzrostu cen pasz coraz większa liczba producentów jest zmuszona kierować swoje krowy na ubój. Ostatnie obliczenia dla przykładowej farmy z 200 krowami mlecznymi we włoskim regionie Lombardia wskazują na dodatkowe koszty produkcji w wysokości około 13 centów za litr mleka w porównaniu z poprzednim rokiem.

- Ta niesamowicie napięta sytuacja obecnie zmusza wielu rolników do zaprzestania produkcji mleka i prowadzi do erozji struktur rolniczych w UE do niebezpiecznych poziomów - mówi prezes EMB Sieta van Keimpema. Według członka Komitetu Wykonawczego EMB, Elmara Hannena, należy podjąć natychmiastowe działania, aby przeciwdziałać temu groźnemu rozwojowi sytuacji.

- Ogromne straty w liczbie rolników to najgorsza rzecz, jaka może nam się przydarzyć w Europie. Nie da się z tego wyzdrowieć. To szybkie zanikanie sektora niewątpliwie doprowadzi do trudności w produkcji żywności w Europie – uważa Hannen.

Dodaje, że bez rentownych gospodarstw, sektor rolniczy, który jest zasadniczo wysoce uprzemysłowiony, nie będzie w stanie rozwijać się w pożądanym, przyjaznym dla środowiska kierunku.