Jak twierdzi EMB, dziś na rynku mleka nadal brakuje skutecznych mechanizmów, dzięki którym sektor stanie się odporny na kryzysy.

Na konferencji prasowej podczas tegorocznego Międzynarodowego Zielonego Tygodnia w Berlinie, Komitet Wykonawczy europejskiej organizacji producentów mleka wystąpił z propozycją Programu Odpowiedzialności Rynkowej - instrumentu, który powstrzyma gwałtowne spadki cen mleka.

Od załamania rynku w 2009 r. europejscy producenci mleka przechodzili od jednego kryzysu do następnego. Lata 2012 i 2016 charakteryzowały się niskimi cenami surowca i dużymi stratami dla producentów mleka.

W 2016 r. Komisja Europejska wdrożyła program ograniczenia ilościowego, co wpłynęło w efekcie na ponowny wzrost cen mleka. Zdaniem przedstawicieli EMB wciąż jednak brakuje instrumentu regularnego reagowania kryzysowego, który pozwala przewidywać i unikać chronicznych kryzysów.

Propozycje dotyczące odpornego na kryzys rynku mleka pochodzą również od Parlamentu Europejskiego, w którym wielu posłów wzywa do wprowadzenia instrumentów prawnych, a nawet obowiązkowej redukcji w przypadku nadwyżki wolumenu. Również Komitet Regionów postuluje za zrównoważonym rynkiem mleka, w tym przepisami dotyczącymi zmniejszania wielkości produkcji w przypadku nierównowagi rynkowej oraz poprawy działania w zakresie Obserwatorium Rynku Mleka.

Pojawiające się kryzysy zniechęcają głównie młodych rolników przed przejęciem gospodarstw mlecznych. W UE tylko 5 proc. producentów ma mniej niż 35 lat, a w Holandii, słynącej z tej gałęzi produkcji, udział młodych rolników jest jeszcze mniejszy i wynosi ok. 1,5 proc. Stabilizacja rynkowa jest więc konieczna, aby zahamować wypadanie z rynku kolejnych gospodarstw mleczarskich.

Europejska Rada ds. Mleka oponuje za wprowadzeniem Programu Odpowiedzialności Rynkowej, który ma być zapisany w ustawie, aby skutecznie przeciwdziałać spadkowi przychodów. Według EMB Program Odpowiedzialności Rynkowej musi zostać teraz wprowadzony jako stały instrument, a reforma wspólnej polityki rolnej stwarza do tego dobrą okazję. W tej kwestii liczy się czas, gdyż potencjalne zakłócenia rynku spowodowane przez Brexit, czy umowę Mercosur już zaczynają się pojawiać.

Jak podnieść rentowność i konkurencyjność gospodarstwa? O tym m.in. na najbliższej Konferencji „Nowoczesna produkcja mleka”. Zapraszamy do rejestracji.

Więcej o konferencji TUTAJ