Opublikowane w ostatnim czasie zestawienia ekonomiczne z najnowszymi danymi z Francji, Niemiec, Danii, Belgii, Luksemburga i Holandii, wykazują, że koszty produkcji mleka i uzyskiwane przez rolników ceny rosną niezależnie od siebie.

Według najnowszych badań Biura ds. Socjologii Wiejskiej i Rolnictwa (BAL) - średni koszt produkcji mleka w ciągu 5 lat w sześciu krajach europejskich wynosił od 41 do 46 eurocentów za kilogram mleka. Jednakże ceny surowca w tym samym okresie wynosiły przeciętnie od 32 do maksymalnie 35 eurocentów za kilogram mleka.

W 2017 r. koszty produkcji we wszystkich sześciu krajach, w tym wynagrodzenie i średnie inwestycje netto, były znacznie wyższe niż ceny mleka i wynosiły odpowiednio 43,39 centów / kg (Niemcy) i 48,89 eurocentów / kg (Luksemburg). Nawet bez uwzględnienia koniecznych inwestycji, średni deficyt w ciągu 5 lat jest był wysoki i wynosił od 14 proc. (Dania) do 27 proc. (Belgia i Francja).

Zdaniem Erwina Schöpgesa, hodowcy bydła mlecznego z Amel we wschodniej Belgii i przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Mleka (EMB), producenci mleka nie odzyskują nawet poniesionych kosztów produkcji i w wielu przypadkach utrzymują gospodarstwa tylko dzięki dodatkowym dochodom z działalności poza rolnictwem.

Europejscy producenci mleka przewidują również, że w nadchodzącej zimie koszty produkcji mleka dodatkowo wzrosną z powodu niedoboru pasz, wynikających z tegorocznej suszy.