ES Convent została zarejestrowana w Polsce w 2013 roku. Jest to pojedynczy mieszaniec z grupy średniowczesnych o FAO 240-250 i ziarnie pośrednim zbliżonym do flint (flint/flint/dent).

Jest to odmiana zalecana do użytkowania na kiszonkę – zwłaszcza w północno-wschodniej Polsce. Według badań w 2013 roku plon suchej masy kształtował się na poziomie 198 dt/ha, przy wysokim udziale kolb – 54,5 proc. Wyniki analiz jakościowych z dwóch podlaskich lokalizacji wykazały wysoką strawność całych roślin, kształtującą się na poziomie 72,3 proc.

Rośliny ES Convent są wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Siewki charakteryzują się dobrym wigorem początkowym. Rośliny w typie „stay green” charakteryzują się wysoką odpornością na choroby z grupy fusarium.

Odmiana jest zalecana do uprawy na kiszonkę, lecz w korzystniejszych termicznie lokalizacjach może być wykorzystywana na ziarno. Zalecana obsada roślin to: na dobrych stanowiskach 95-100 tys. roślin/ha, w słabszych warunkach zaleca się zmniejszenie obsady do 90-95 tys. roślin na hektarze.