Według członków Europejskiej Rady ds. Mleka po wykryciu kryzysu należy szybko uruchomić skuteczne środki, mające na celu odpowiedzialną produkcję. Dlatego pierwszym krokiem w obliczu kryzysu musi być odciążenie rynku poprzez dobrowolne ograniczenie produkcji.

Erwin Schöpges, przewodniczący EMB, uważa, że zapobieganie kryzysom jest najważniejszym celem, i podkreśla w tym względzie szybką reakcję. - Niezbędny jest system uruchamiany automatycznie przy pierwszych oznakach kryzysu. Środki pomocy rynkowej muszą być automatycznie inicjowane. W ten sposób można uniknąć poważnych wahań, które zawsze stanowią poważne obciążenie dla rolników – uważa Schöpges.

– Przeszłość wyraźnie pokazała nam, że żaden środek nie jest jednak tak samo skuteczny. Dobrowolne cięcia produkcji okazały się skutecznym narzędziem zarządzania kryzysowego. Z drugiej strony interwencja i prywatne przechowywanie nie mogły i nie mogą zapobiec kryzysowi. W rzeczywistości interwencja może mieć odwrotny skutek, a następnie prowadzić do dalszego przeciążenia rynku – komentuje Sieta van Keimpema, wiceprzewodnicząca europejskiego stowarzyszenia producentów mleka.

Stąd też EMB wzywa do wdrożenia tak zwanego programu odpowiedzialności rynkowej (MRP), który jej zdaniem opiera się na skutecznych środkach zapobiegania kryzysom i powinien odgrywać decydującą rolę w przyszłości wspólnej polityki rolnej UE.