Jak informuje EMB, europejscy producenci mleka nadal nie wyszli z kryzysu. Mimo tego, że program dobrowolnego ograniczenia produkcji mógł doprowadzić do wzrostu cen mleka, to zgromadzone zapasy mleka w proszku w ramach skupu interwencyjnego nadal zagrażają stabilizacji cen.

W związku z tym europejscy producenci mleka zamierzają 23. stycznia br. przeprowadzić manifestację w Brukseli w czasie trwania obrad Rady Ministrów Rolnictwa. Jej celem jest domaganie się stałego instrumentu kryzysowego, który będzie zapobiegał nadwyżkom mleka w proszku na rynku mleczarskim.

EMB wzywa również Komisję Europejską i ministrów rolnictwa, aby stworzyć ramy prawne dla zaproponowanego przez nią Programu Odpowiedzialności Rynkowej (MRP).
Program ten wymaga dodatkowych regulacji, aby móc odpowiednio reagować i zawczasu przeciwdziałać kryzysom rynkowym w sektorze mleka.