Przedstawiciele dwunastu krajów europejskich zebrali się w ostatnim czasie na walnym zgromadzeniu Europejskiej Rady ds. Mleka (EMB) w Belgii, aby omówić kluczowe rozwiązania dla sektora mleczarskiego.

Spada produkcja mleka, rosną koszty

Produkcja mleka już teraz spada w kluczowych krajach produkcyjnych, wskazała organizacja, podkreślając, że wieloletni przerost kosztów nad cenami od lat wypiera producentów mleka z rynku. Europejscy producenci mleka wzywają do zmiany strategii w celu zagwarantowania przyszłości sektora.

Obecnie presja kosztowa obciąża unijnych producentów mleka. Organizacja spodziewa się, że presja ta zostanie spotęgowana przez obecne i przyszłe strategie środowiskowe, takie jak Zielony Ład i strategia „od pola do stołu”.

W zgodnej opinii Zgromadzenia Ogólnego konieczne jest stworzenie ogólnych warunków ramowych, które zagwarantują pokrywającą koszty cenę mleka, co pozwoli naprawić błędy z przeszłości i zapobiec nowym błędom w zielonej polityce.

- Reforma WPR przyjęta w tym roku sprawia, że dobrowolna redukcja podaży surowca jest oficjalnym instrumentem na czasy kryzysu we Wspólnej Organizacji Rynku UE. To pierwszy mały krok na długiej drodze decydentów politycznych. Nadal muszą iść w parze z rolnikami, aby radykalnie zreformować obecny system rolny – powiedziała przewodnicząca EMB Sieta van Keimpema.

Przewodnicząca EMB dodała, że rolnicy owszem chcą polityki klimatycznej, gdyż jako pierwsi odczuwają wpływ zmian klimatycznych, ale musi być ona przystępna pod względem kosztów i naprawdę skuteczna dla środowiska i klimatu.