Jednym z prelegentów, 18-20 października w Serocku, będzie osoba, która ma decydujący wpływ na unijną politykę rolną – komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej – Phil Hogan. W konferencji wezmą też udział m.in. Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa, Michel Nalet, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Mleczarzy (EDA) czy Brigitte Misonne z Komisji Europejskiej oraz wielu innych. FSM patronatem obejmują najważniejsze instytucje i ambasady.

Podczas Forum prezesi spółdzielni i firm mleczarskich, ministrowie rolnictwa z kilku krajów, przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, ekonomiści i inni wybitni eksperci będą mieli okazję podyskutować o przyszłości sektora mleczarskiego.

– Charakter tej konferencji, liczba uczestników oraz ranga prelegentów to dowód na to, że Forum jest miejscem niezwykłym z punktu widzenia rozwoju europejskiej i światowej branży mleczarskiej – mówi Agnieszka Maliszewska, organizator FSM.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona będzie międzynarodowym umowom handlowym, światowej konkurencji na rynku mleka, nowym rynkom zbytu oraz temu, jak Brexit wpłynie na politykę rynku mleka. O tym jaki kraj najbardziej odczuje skutki kryzysu na rynku mleka oraz o tym, jak przygotować się na kolejną falę kryzysu.