Odpowiedzialny za to była przede wszystkim sytuacja w dwóch największych krajach produkujących bydło: Francji i Niemczech. Zgodnie z dotychczasowymi wynikami, pogłowie bydła we Francji spadło o 3,2 proc. do 18,17 mln sztuk, więcej niż w jakimkolwiek innym kraju UE. Kolejne miejsce zajęły Niemcy z minusem 2,9 proc. do 11,64 mln zwierząt. Redukcja w Belgii i Rumunii była bardziej umiarkowana, po około 1,5 proc. Podczas gdy pogłowie bydła pozostało niezmieniona w Danii. W Polsce, Włoszech i Hiszpanii odnotowano umiarkowany wzrost stada, wynoszący od 0,3 do 0,5 proc. Jedynie w przypadku Grecji i Cypru zgłoszono znacznie większe stada bydła niż rok wcześniej, odpowiednio o 1,7 proc. i 4,6 proc.

Najsilniejsze zmniejszenie pogłowia krów mlecznych o 2,3 proc. do 3,921 mln sztuk miało miejsce w Niemczech. Pod koniec 2020 r. we Francji wciąż było 3,43 mln krów mlecznych; czyli o 1,6 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej. Ponadto od 1,4 do 1,9 proc zredukowano pogłowie tych zwierząt w Czechach, Rumunii i Polsce. Stado krów mlecznych w Hiszpanii i we Włoszech było tylko nieznacznie poniżej poziomu z poprzedniego roku. Z drugiej strony producenci mleka w Danii, Belgii i Szwecji mieli od 0,4 do 1,0 proc. więcej zwierząt niż przed rokiem

Jednak liczba krów mamek w tym czasie wzrosła zgodnie z dostępnymi wynikami o 0,3 proc. do 8,47 mln sztuk w ciągu roku. Wynikało to głównie większego pogłowia w Polsce, Hiszpanii, Włoszech, na Litwie i w Finlandii.