W Hanowerze trwają właśnie jedne z największych targów hodowlanych w Europie. Jest to platforma wymiany wiedzy i możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą producentów sprzętu i wyposażenia niezbędnego w dzisiejszej hodowli.

Niezwykle innowacyjne rozwiązania pojawiły się między innymi w dziedzinie hodowli cieląt; pozwalają one na skuteczniejsze zachowanie najważniejszych składników mleka oraz poprawę higieny, tym samym promując zdrowie zwierząt i skuteczne zarządzanie oraz dobrostan cieląt i jałówek.

Coraz ważniejsze staje się także całościowe podejście do wykorzystywania danych gromadzonych w trakcie cyklu życia zwierząt, służących do identyfikacji, gromadzenia wiedzy na temat zachowania, monitorowania stanu zdrowia oraz lokalizacji zwierząt przebywających w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu.

Priorytetem jest „wizualizacja” potrzeb cieląt, co znajduje odzwierciedlenie w wielu nowatorskich rozwiązaniach. Zauważyć można też innowacyjne podejście do nowoczesnych technik identyfikacji zwierząt oraz wizualizacji jednorodności przygotowywanych mieszanek paszowych.

W pracochłonnych dziedzinach dotyczących karmienia, zarządzania boksami hodowlanymi oraz „inteligentnych” systemów dystrybucji paszy nowe rozwiązania nie tylko zmniejszają nakład pracy, lecz także ograniczają straty paszy. Należą do nich między innymi zupełnie nowe, automatyczne metody otwierania i zamykania silosów. Niepozostawiające osadów metody czyszczenia i dezynfekcji systemów udoju pozwalają z kolei zoptymalizować wydajność i efektywność działania oraz zużycie energii i dodatków.